Strategisk avtale mellom Mamut og Findexa

Mamut og Findexa gå sammen mot SMB-markedet.

Mamut og Findexa gå sammen mot SMB-markedet.

Mamut og Findexa har et felles mål om å utvikle ulike produkter og tjenester rettet mot SMB-segmentet som utfyller dagens produktportefølje fra partene.

Samarbeidsavtalen inkluderer produktutvikling, distribusjon og salg av partenes produkter og tjenester i Norge, med mulighet for utvidelse til andre markeder. Målet med samarbeidet er å forenkle hverdagen for mindre virksomheter ved hjelp av effektive produkter og tjenester.

Samarbeidet omfatter komplettering av aktørenes tilbud og gjensidig videreutvikling av eksisterende løsninger.

De første felles produktene og tjenestene forventes lansert i løpet av første kvartal 2006.

Enkelte av løsningene vil inngå i Mamut Open Services, en utvidelse av Mamuts eksisterende produktportefølje rettet mot SMB- og privatmarkedet som ble lansert i juni 2005. I denne produktporteføljen vil det i løpet av 2006 lanseres en rekke nye tjenester gratis til alle mindre selskaper og privatkonsumenter i samtlige markeder hvor Mamut har virksomhet: Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland, Danmark og Irland.

Til toppen