Strategisk knipe tvang frem salg av WM-data

WM-datas toppsjef mener at WM-data måtte selges før eller senere. Hvis han har rett, gjelder det også for EDB.

Strategisk knipe tvang frem salg av WM-data

WM-datas toppsjef mener at WM-data måtte selges før eller senere. Hvis han har rett, gjelder det også for EDB.

Britiske LogicaCMG har lagt inn bud på det nordiske IT-selskapet WM-data. De byr 11,9 milliarder kroner og alt tyder på at de med det budet får selskapet. De toneangivende aksjonærene har allerede takket ja.

På samme måte som norske EDB, har WM-data satset utelukkende på det nordiske markedet. Selskapets strategi har helt fra begynnelsen vært å satse på det de kaller "large locals", store lokale selskaper.

Denne strategien har fungert godt en stund, men etterhvert som IT-markedet globaliseres stadig mer, begynner også de store lokale kundene å se etter tjenesteleverandører som kan betjene deres utvidede internasjonale behov. Da kommer en nordisk aktør til kort.

- Vi har mange bra og sterke kunder, men flere av dem har sagt at vi må internasjonalisere oss, sier Crister Stjernfelt, administrerende direktør i WM-data til idg.se.

Stjernfelt mener at det ikke hastet for WM-data å bli en del av en større europeisk bedrift, men at det før eller senere måtte skje. Selskapet står ikke godt nok rustet på egenhånd til å håndtere det økende prispresset fra kundene som kommer som en konsekvens av muligheten for å sette ut tjenester til lavkostland og å fordele kostnadene på et større volum.

WM-data ble stående i en strategisk knipe og valgte derfor å la seg innlemme i en større europeisk organisasjon.

- Det er fremfor alt to elementer som er drivkraften for oss. For det første kommer vi til å kunne konkurrere om internasjonale oppdrag, noe vi ikke kan i dag. Det andre er at vi kommer til å kunne senke våre kostnader gjennom forvaltning og utvikling av programmer, først og fremst innen fakturering for telebransjen, sier Stjernfelt til idg.se.

Dersom Stjernfelt har rett i at det ikke nytter på sikt å være en ren nordisk leverandør, så tyder det på at også norske EDB vil bli kjøpt opp av en større internasjonal aktør.

- Det skal skje mye i det nordiske markedet fremover. Vi har fått interessante henvendeler, utalte EDB-sjef Endre Ragnes til digi.no tidligere denne uken.

Han ville ikke utdype om det dreide seg om oppkjøps- eller salgsforespørsler, men EDBs aksjekurs steg med 7 prosent på spekulasjoner om at EDB var en oppkjøpskandidat etter at budet på WM-data ble offentlig kjent.

Logica CMG regner med en besparelse på cirka 200 millioner kroner frem til og med 2008 som et resultat av ressursdelingen mellom WM-data og Logica CMG. Rasjonaliseringer på innkjøp og på administrasjonen forventes til å koste cirka 300 millioner kroner, men selskapet regner ikke med å måtte ty til oppsigelser.

- Vi kommer til å flytte om på mennesker som isteden vil få nye arbeidsoppgaver. Dessuten har WM-data en naturlig personalutskiftning på 10 prosent og det kan hende at vi ikke kommer til å rekrutere i like stor grad, sier Stjernfelt.

Til toppen