Streik unngått i El- og IT-bransjen

Etter fire timers overtidsmekling ble EL- og IT-forbundet og Energibedriftenes Landsforening (EBL) enige om en ny tariffavtale natt til lørdag.

Etter fire timers overtidsmekling ble EL- og IT-forbundet og Energibedriftenes Landsforening (EBL) enige om en ny tariffavtale natt til lørdag.

Dermed blir det ikke noe av den varslede streiken for 840 ansatte ved 13 energiverk lørdag morgen.

- Forhandlingene var vanskelige, men resultatet er blitt meget bra, sier forhandlingsleder Jan Olav Andersen i EL og IT-forbundet til NTB.

Hovedspørsmålet i meklingen var forbundets krav om tariffestet pensjonsordning, noe de til slutt oppnådde, fire timer etter meklingsfristen ved midnatt fredag..

- Vi fikk gjennomslag for vårt hovedkrav, nemlig en tariffesting av pensjonsordningen. Alle skal ha bedriftsvise pensjonsordninger og forhandlingsrett ved opprettelse eller endringer av disse, sier Andersen.

90 prosent av medlemmene hadde tariffestet pensjon i sin tidligere tariffavtale med Kommunenes Sentralforbund, men vanskelighetene i meklingen lå nå i NHOs prinsipp at pensjonsordninger ikke skal inn i sentrale avtaler. Ingen andre LO-forbund har oppnådd tariffestet pensjonsavtale i årets lønnsforhandlinger.

Lønnsdelen av oppgjøret gir de El- og IT-ansatte et generelt tillegg på 3,75 kroner i timen, samt en heving av minstelønnssatsene for fagarbeidere fra 207.000 til 239.000 kroner. Andre satser, som vakttillegg, øker med 11 prosent.

- Avtalen anbefales enstemmig av forhandlingsutvalget, og det vil overraske meg om ikke den går igjennom uravstemningen, fastslår Andersen.

Til toppen