Streike-slutt avlyser store problemer

I dag skulle telestreiken utvides kraftig, noe som raskt ville skapt store problemer, men i natt ble partene enige.

I dag skulle telestreiken utvides kraftig, noe som raskt ville skapt store problemer, men i natt ble partene enige.

Telemontørstreiken i Relacom (tidligere Bravida) er over etter at partene natt til mandag ble enige om en løsning. Dermed ble det ingenting av mandagens planlagte lockout.

- Vi er glade for at denne konflikten nå er avsluttet slik at våre kunder igjen kan stole på Relacom, sier administrerende direktør Stein Martinsen.

Grunnlaget for enigheten var at partene vil se lønnsoppgjørene i 2006 og 2007 i sammenheng. Avtalen innebærer at de ansatte i gjennomsnitt vil få et lønnsløft på 9.000 kroner i år.

- Det var en stor lettelse, for dette har vært en utrolig slitsom prosess. Jeg tror begge partene er rimelig godt fornøyd. Men det finnes vel aldri noen direkte vinnere i slike konflikter, sier Stein Martinsen til NTB.

Det er ikke gitt garanti for at lønnsoppgjøret i Relacom neste år skal sikre en årslønnsvekst på linje med samfunnet for øvrig.

- Dette innebærer at mellomoppgjøret for Relacom i 2007 teknisk sett er sluttført når garantien er innfridd, heter det i pressemeldingen.

Nå gleder Martinsen seg til at telemontørene som vender tilbake til jobb mandag skal ta tak i det store volumet av ordre som har hopet seg opp.

- Jeg beklager veldig overfor alle våre kunder at dette har tatt så lang tid. Vi skal gjøre vårt ytterste for å levere med den presisjonen som kundene fortjener, sier han.

Streiken har vart siden 16. juni.

- Betyr dette at varselet om lockout fikk den effekten dere hadde håpet på?

- Vi varslet om lockout for å legge press på motparten. Vi ble i fellesskap enige i helga om at vi måtte sette oss ned og forhandle, og klarte i morgentimene å bli enige og skrive protokoll, sier Martinsen.

Montørselskapet Relacom var tidligere en del av Bravida, som i sin tid ble skilt ut fra Telenor. Ifølge EL & IT Forbundet, som representerer telemontørene, tjener de ansatte i Relacom 40.000 kroner mindre enn ansatte i bransjen for øvrig. Dersom lockouten hadde blitt gjennomført mandag, ville 1.500 telemontører ikke vært i jobb, noe som igjen ville kunne fått konsekvenser for liv og helse.

Relacom er den største leverandøren av teletekniske tjenester til de store teleoperatørene på det norske markedet, som for eksempel Telenor.

Til toppen