DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Strenge krav når Forsvaret kjøper IKT for 5–16 milliarder kroner

Tre leverandører skal konkurrere om IKT-forsvarskontrakt på 16 milliarder kroner.

Deler av de ansatte i Cyberforsvaret kan bli overført til en privat bedrift når Forsvaret inngår samarbeidsavtale om IKT. Her ser vi cybertekniker-elever på øvelse i Voss.
Deler av de ansatte i Cyberforsvaret kan bli overført til en privat bedrift når Forsvaret inngår samarbeidsavtale om IKT. Her ser vi cybertekniker-elever på øvelse i Voss. Foto: Anette Ask/Forsvaret
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Mellom 2021 og 2031 planlegger Forsvaret å bruke mellom fem og 16 milliarder kroner på en IKT-kontrakt, der det stilles svært strenge krav til vinneren av leveransen. Nå har Forsvarets innkjøpsorganisasjon, Forsvarsmateriell, startet arbeidet med å finne tre kandidater som skal kjempe om gigantkontrakten.

At det kommer til å være få konkurrenter som vil kives om å komme på pallen som Forsvarsmateriell skal velge fra, er nokså tydelig når vi ser på et lite utvalg blant kriteriene, som kan leses via utlysningen på Doffin:

  • Leverandøren må ha hatt en årlig omsetning på minst én milliard kroner de siste tre årene.
  • Leverandøren skal ha minimum 1000 ansatte i Norge. Av disse skal 300 ansatte hos leverandøren ha norsk statsborgerskap.
  • Leverandøren skal ha et fagmiljø på 80 ansatte innenfor utvikling og drift av infrastruktur, 30 ansatte innenfor transisjons- og transformasjonsprosjekter, 30 fagfolk innen tjenesteintegrasjon og et fagmiljø på 10 ansatte innen innovasjon.
  • Leverandøren skal ha erfaring med gjennomføring av minst fem relevante oppdrag, hvorav minst to oppdrag skal ha hatt en kontraktsverdi på over 200 millioner kroner, eller ett oppdrag over 600 millioner kroner.
Forsvarsmateriell bilde av anbud om IKT-kontrakt.
Forsvaret skal kjøpe inn IKT-tjenester for mellom fem og 16 milliarder kroner de neste 20 årene. Nå skal tre leverandører prekvalifiseres.

Åpner for samarbeid om kontrakten

Tøffe krav, med andre ord. Det åpnes likevel for at grupper av bedrifter sammen kan konkurrere om kontrakten, og også at en hovedleverandør kan konkurrere ved hjelp av sine underleverandører. Det åpner for at mindre leverandører kan være med på kampen om forsvarskontrakten. Underleverandørene kan også være utenlandske selskaper, men det er selvsagt en lang liste av kriterier innen sikkerhet forbundet med hvem som kan bidra hvordan.

Når det er avklart hvilke tre selskaper som bekler pallplassene, vil Forsvarsmateriell gå i dialog med tilbyderne, en dialog der Forsvaret varsler at det kan bli nødvendig med personellklarering, adgangsklarering, sikkerhetsavtale og klarering av leverandørene.

Tar over forsvarsoppgaver

Tjenestene som etterspørres i anskaffelsen utføres i dag i stor utstrekning av forsvarssektorens egne ansatte. Derfor varsler Forsvarsmateriell i anbudsdokumentene at det kan være aktuelt med virksomhetsoverdragelse, særlig når det gjelder ansatte i deler av Cyberforsvaret og Forsvarsmateriells IKT-kapasiteter. Dette kan berøre 5–600 årsverk, men antallet skal avklares i dialogen.

Program Mast

Program Mast skal bidra til videre digitalisering av Forsvaret med moderne, sikre plattformer med tjenester og verktøy for å sikre operativ evne, raske beslutningsprosesser og intern effektivitet.  
Program Mime skal modernisere informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret. Mime skal også sørge for økt effektivitet i måten løsninger tas frem på, for det Forsvaret kaller «kampnær IKT».

Kilde: Forsvarsmateriell

Det litt spesielle ved innkjøpet, er at Forsvaret setter ut sine oppgaver til en strategisk partner som skal være en integrert del av IKT-virksomheten i forsvarssektoren.

– Forsvarssektoren står overfor en omfattende modernisering og digitalisering. Strategisk samarbeid og – partnerskap med næringslivet er et av de viktigste virkemidlene for å kunne oppnå dette, skriver Forsvarsmateriell i pressemeldingen.

– Vi er både stolte og spente over i dag å ha kunngjort konkurransen om strategisk partnerskap innen IKT-leveranser. Det har vært et komplekst stykke arbeid å nå denne milepælen, og mange i sektoren har jobbet hardt for å nå denne milepælen, sier Mette Sørfonden, direktør for Forsvarsmateriell.

Raskere tilgang til ny teknologi

Dette skal bidra til at Forsvaret raskere får tilgang til ny teknologi, og at Forsvaret kontinuerlig drar nytte av den teknologiske utviklingen. Skytjenester er en del av dette. Den strategiske partneren skal levere tjenester som skal sikre effektivisering og økt operativ evne for totalforsvaret.

– Vi forventer at strategisk partner skal ta initiativ og bidra til modernisering og kostnadseffektiv utvikling, leveranser, drift og vedlikehold. Den strategiske partneren vil også være en rådgiver og bidragsyter på flere nivåer i militære øvelser og operasjoner, sier Eiliv Ofigsbø, direktør for IKT-kapasiteter i Forsvarsmateriell.

Verdien av de totale leveransene er estimert til opp mot 16 milliarder kroner. Angitt verdi er basert på nåværende kostnadsbilde for en avtaleperiode på 10 år.

Forsvarsmateriell skriver i pressemeldingen at de har en ambisjon om kontraktsinngåelse av valgt strategisk partner innen sommeren 2022. Fristen for å levere tilbud er 22. februar 2021.

Les også en grundig gjennomgang av forsvarets MIME-program fra sommeren 2020.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.