Strengere internregler gir gulltider for IT

Symantec-sjef Anders Linquist kan tjene godt på nytt regelverk som krever strengere internrevisjon.

Strengere internregler gir gulltider for IT

Symantec-sjef Anders Linquist kan tjene godt på nytt regelverk som krever strengere internrevisjon.

De siste årene har verden blitt rystet av flere omfattende regnskaps- og finansskandaler, og i juni trer nye internregler i kraft i Norge. EUs regelverk skal harmonere de amerikanske bestemmelsene gjennom direktivene 4, 7 og 8, populært kalt EuroSOX. Dette vil få følger også for norsk regelverk, og stille IT-avdelinger overfor en rekke nye krav.

Det europeiske regelverket vil likevel være langt mindre krevende enn det såkalte Sarbanes-Oxley Act (SOX), som ble vedtatt i USA i 2002. Enron-saken i USA var en viktig årsak til at nye, regulatoriske krav ble fremmet. Sentralt står økte krav til etterrettelighet, dokumentasjon, personlig ansvar og uavhengige revisorer.

- Regelverket vil først og fremst kreve sterkere internrevisjon med en uavhengig revisjonskomite og egenerklæring rundt internkontroll (corporate government) som innebærer at man signerer for at man har kontrollert alt og ikke feid noe under teppet, forteller produktsjef Kim Knudsen i Symantec til digi.no.

Direktivene vil ha størst aktualitet for børsnoterte selskaper og finansielle institusjoner, men i prinsippet bør alle bedrifter skaffe seg IT-løsninger som kan håndtere alt av elektronisk dokumentasjon, mener administrerende direktør Anders Lindqvist i Symantec.

- Datamangden er i dag blitt så stor at bedrifter som ikke har systemer som kan fange opp nøkkelord eller tidspunkter for når noe ble skrevet, vil ha store problemer med å dokumentere ved kontroll, sier Lindqvist.

Et ferskt eksempel er Det Norske Veritas som nå er under lupen til ESA. Kontrollører har gjennomgått elektroniske dokumenter på jakt etter spor som kan bevise - eller avkrefte - mistanken om brudd på konkurranseregelene. En slik gjennomgang kan ta flere år.

Symantec har allerede merket et dramatisk løft i etterspørselen etter dokumenthåndteringsløsninger.

Det gjelder spesielt den nye programvaren for e-postarkivering og søk, Enterprise Vault 7.0. Løsningen kan integreres i de store løsningene for innholdsforvaltning, fra blant annet EMC, IBM, Microsoft, HP, Oracle og CA.

Knudsen anslår salget til å vokst fra rundt 50 løsninger i fjor, til over 300 implementerte løsninger.

For en bedrift med et par brukere koster løsningen drøye 10.000 kroner. For 100 brukere vil det koste 40.000 kroner det første året. Deretter 6.000 kroner for support hvert år.

I tillegg ser også Symantec for seg fart i salget av en ny løsning, Enterprise Vault, som skal hindre datalekkasje. Her får også sikkerhetsselskapet drahjelp fra et forslag som nå er på høring om tiltak for hvitvasking, terrorfinansiering og manipulering av finansielle data.

Produktsjef Kim Knutsen og administrerende direktør Anders Linquist i Symantec Norge.

    Les også:

Til toppen