Strengere regler for reklame på mobil

Strengere regler for reklame på mobil

Forbrukerombudet vil nå stramme inn reglene for reklame på mobilsendinger.

Forbrukerombudet registrerte rekordmange klager og henvendelser i 2006. Over 1.000 klager og henvendelser gjaldt utsendelser av e-postreklame. Forbrukerombudet får også stadig en rekke klager på SMS-markedsføring.

Selv om det i 2004 ble satt klare regler for at den som sender ut reklame må ha mottakers samtykke på forhånd, er det mange som likevel bryter denne regelen. Det eneste den som forbryter seg mot denne regelen risikerer, er en advarsel fra Forbrukerombudet. Etter det digi.no kjenner til har ingen fått noen bot på dette ennå.

Men nå vil Forbrukerombudet stramme inn retningslinjer for mobile innholds­tjenester.

Forbruker­ombudet presen­terer, i sam­råd med Net­com, Tele­nor og Tele 2, nye retnings­linjer for markeds­føring og salg av ringe­toner, logoer, chat, spill og andre mobile inn­holds­tjenester til for­brukere. Det oppdaterte regel­verket inne­holder blant annet klare regler for når det er tillatt for leveran­dører av mobile inn­holds­tjenester å sende ut reklame på SMS til for­brukere, og gjelder fra 19. februar 2007.

I tillegg til en klargjøring av når det kan sendes reklame på SMS til brukere av mobile innholdstjenester, er de viktigste endringene utvidede krav til opplysninger som skal gis i markedsføringen av WAP-tjenester, bedre informasjon til brukere av abonnementstjenester og strengere krav til å stanse levering av en løpende tjeneste hvor det er tegn som tyder på at kunden ikke mottar tjenesten.

De nye retningslinjene gir en oversikt over hvilke krav som er i henhold til markedsføringsloven og øvrig lovgivning stilles til leverandørene av mobile innholdstjenester. I tillegg blir retningslinjene avtalerettslig bindende for alle leverandører som inngår avtale med operatørene om å levere innholdstjenester gjennom mobilnettene.

Til toppen