Strid mellom NorStella og Eforum

Eforum-sjef Steen Fosse ønsker samarbeid på elektronisk formidling, men NorStella forholder seg taus.

Eforum-sjef Steen Fosse ønsker samarbeid på elektronisk formidling, men NorStella forholder seg taus.

Interesseorganisasjonene for elektroniske markedsplasser, NorStella og Eforum, krangler om hvem som skal drive standardiseringsarbeidet for elektroniske varekataloger, dokument- og meldingsformater, skriver enytt.no

Sekretariat for NorStella har varslet en redegjørelse om hvem som skal ha med standardisering av e-markedsplasser å gjøre.

Administrerende direktør Arild Haraldsen i NorStella ønsker ifølge enytt.no å sikre samarbeidet med de største interesseorganisasjonene som Standard Norge (SN), EAN Norge, Innovasjon Norge, HSH og Abelia, før man går til bransjeorganisasjonene og potensielle finansieringskilder.

Haraldsen nevner ikke Eforum som en aktuell samarbeidskandidat og vil heller ikke kommentere et mulig samarbeid i spørsmål fra digi.no.

Eforum på sin side har opprettet en prosjektweb for standardisering av varekatalog og dokument- og meldingsformater for å få til samtrafikk mellom de forskjellige aktører.

Direktør i Eforum, Agnes Beathe Steen Fosse, sier seg åpen for debatt og samarbeid med alle aktører, inkludert NorStella.

– Det viktigste for oss er å få til noe og sørge for en drivkraft mellom alle aktører. Dette må skje på en positiv måte, og vi håper at også Norstella er på dette, sier Steen Fosse til digi.no.

Hun peker på at Haraldsen beskriver et vesentlig smalere prosjekt i forhold til det Eforum er bedt om å ta initiativ til å samle kreftene bak. Eforums prosjektweb er åpen for alle, men det er foreløpig kun de som var tilstede på Eforums møte 27. mai og inviterte samarbeidspartnere, som har fått tildelt skriverettigheter.

På siste møte i BRAFORM (bransjeforumet for brukere og operatører av elektroniske markedsplasser) ble NorStella bedt om å utrede bruk av UNSPSC-koder i forbindelse

Her er aktivitetene som ble besluttet fulgt opp på møte i BRAFORM:

  1. NorStella vil investere i en undersøkelse som vil bidra til å synliggjøre gevinster for brukere av elektroniske markedsplasser. Resultatet vil legges ut på EUs webside for «best practice».
  2. NorStella vil foreta en gjennomgang av ulike UNSPCS-versjoner i samarbeid med aktørene med sikte på å legge frem klare anbefalinger for markedet .
  3. NorStella tar kontakt med de viktigste markedsplassaktørene med sikte på å lage en forenklet og noe endret versjon av Den Offentlige Markedsplassens samhandlingsavtale.
  4. NorStella vil investere i å utarbeide en modell for synliggjøring av markedsplassoperatørenes merverdi for kjøper og selger.
  5. NorStella tar initiativ til i samarbeid med Innovasjon Norge og Dataforeningen å tilby studiereise i Europa og/eller USA om elektroniske markedsplasser.

Myndighetene har så langt ikke bevilget penger til å gjennomføre og forvalte standardisering på e-handel.

Til toppen