Strid om åpen kildekode på JavaOne

Sun åpner for å frigi Solaris som åpen kildekode, men tviholder på sin kontroll over Java.

Sun åpner for å frigi Solaris som åpen kildekode, men tviholder på sin kontroll over Java.

Kravet om å frigi programmeringsspråket Java som åpen kildekode er fremmet av ledende Java-aktører som IBM og BEA, og var et hett diskusjonstema på det store JavaOne-arrangementet til Sun denne uken.

Sun-sjef Scott McNealy har holdt fast ved sitt standpunkt om at utviklingen av Java – den håndteres gjennom ordningen Java Community Process (JCP) – er tilstrekkelig åpen, samtidig som Sun beholder det avgjørende ordet, noe McNealy mener er helt uomgjengelig.

McNealy hadde to konsesjoner overfor åpen kildekodeselskapet. Han opprettholdt ideen om å gjøre deler av Suns Unix-variant Solaris til åpen kildekode, og han sa at Project Looking Glass, et Java-basert tredimensjonalt grensesnitt for PC-er, også vil distribueres som åpen kildekode, sammen to pakker relatert til Java på klientsiden, nærmere bestemt JDNC (JDesktop Network Components) og JDIC (JDesktop Integration Components).

Hva som egentlig ligger i å gjøre Solaris til åpen kildekode, er uvisst. Detaljene skal kunngjøres på et seinere tidspunkt. Det synes klart at dersom Solaris blir åpen kildekode, vil Sun håndtere systemet på samme måte som Red Hat håndterer Linux, med videreføring av alle dagens ordninger for service og support.

I sine hovedinnlegg nedtonet både McNealy og nestkommanderende Jonathan Schwartz betydningen av å gjøre Solaris til åpen kildekode.

– Jeg har ikke møtt én kunde som mener vi bør overgi Solaris til åpen kildekode. Det er bare en fantastisk storm i medienes vannglass, sa McNealy blant annet.

Avvisning av Java som åpen kildekode skaper større bølger. McNealy ser et behov for å trekke flere inn i Java-prosessen JCP, og oppfordret blant andre Microsoft og Red Hat til å bli med. Sun og Microsoft inngikk et storstilt forlik i april i år, og har fulgt det opp med tiltak for å sikre interoperabilitet mellom .Net og Java. Noe av det første McNealy tar sikte på, er å sikre ordninger på katalognivå, slik at .Net og Java får kompatible måter å håndtere brukeridentiter på. Detaljer om dette skal kunngjøres seinere i sommer.

I en paneldebatt om Java som åpen kildekode, prøvde representanter fra Sun å provosere Linux-folket med uttalelser av typen «hvis åpen kildekode er svaret, hva er da problemet?». Sluttbrukeren i panelet sa seg enig, og fikk applaus fra salen som vesentlig besto av Java-utviklere. Sun kjørte hardt på at kompatibilitet mellom alt som smaker Java er det vesentlige hensynet og at Sun selv derfor må ha kontrollen.

IBM-representanten Rod Smith insisterte at både Java og Java-applikasjoner har mye å tjene på å overleveres til åpen kildekodefellesskapet. Han presiserte at både Java 2 Standard Edition (J2SE) og kompatibilitetsverktøyene (TCK eller «technology compatibility kits») bør distribueres som åpen kildekode. Smith fikk støtte for synet om at kvaliteten på Java kan heves dersom innsyn i kildekoden gjøres fritt. Juss-professor Lawrence Lessig fra Stanford University understreket at det finnes juridiske virkemidler som kan sikre kompatibilitet selv om alle får tilgang til kildekoden i Java.

Ellers var JavaOne preget av en uventet vektlegging av nettbaserte Java-spill. McNealy sa seg fornøyd med at nesten 60 prosent av alle nye (Windows) PC-er leveres med nyeste Java-utgave ferdig installert. Han leker med tanken om å distribuere utviklerverktøy via nettauksjoner – «hvorfor kan ikke dere selv bestemme prisen?» – og fortalte med dårlig skjult glede at den irske storbanken Allied Irish Bank har avtalt å satse på Java Desktop System for 7500 brukere.

Til toppen