Strid om klagerett på mobilkjøp

Mobilprodusenter opererer med to års klagefrist på mobilkjøp, men loven sier fem.

Mobilprodusenter opererer med to års klagefrist på mobilkjøp, men loven sier fem.

Mobiltelefoner har de siste årene toppet klagene hos Forbrukerrådet.

Direktør Erik Lund-Isaksen i Forbrukerrådet presiserer at det er fem års reklamasjon på varer som er ment å skulle vare vesentlig lenger enn to år.

Han mener at mobiltelefoner må gå under denne regelen, noe også praksis fra Forbrukertvistutvalgets domstol viser.

Nå raser EE-bransjen (Elektro- og Elektronikkbransjen), der alle de store mobilprodusentene er medlemmer. Bransjen har valgt å ikke samarbeide med Forbrukerrådet og har laget en egen mobilvettbrosjyre som legges ved alle mobiltelefoner som selges. Der står det ettertrykkelig at klagefristen bare er to år.

- Det er sterkt kritikkverdig at EE-bransjen bevisst velger å undergrave tvisteløsningssystemet som myndighetene har bygget opp i forbrukersaker, sier Lund-Isaksen.

Han mener EE-bransjen bør prøve saken for retten.

EE-bransjen står fast ved to års reklamasjonstid og viser til lignende praksis i andre land.

Til toppen