Strid om klagerett på mobilkjøp

Mobilprodusenter opererer med to års klagefrist på mobilkjøp, men loven sier fem.

Mobiltelefoner har de siste årene toppet klagene hos Forbrukerrådet.

Direktør Erik Lund-Isaksen i Forbrukerrådet presiserer at det er fem års reklamasjon på varer som er ment å skulle vare vesentlig lenger enn to år.

Han mener at mobiltelefoner må gå under denne regelen, noe også praksis fra Forbrukertvistutvalgets domstol viser.

Nå raser EE-bransjen (Elektro- og Elektronikkbransjen), der alle de store mobilprodusentene er medlemmer. Bransjen har valgt å ikke samarbeide med Forbrukerrådet og har laget en egen mobilvettbrosjyre som legges ved alle mobiltelefoner som selges. Der står det ettertrykkelig at klagefristen bare er to år.

- Det er sterkt kritikkverdig at EE-bransjen bevisst velger å undergrave tvisteløsningssystemet som myndighetene har bygget opp i forbrukersaker, sier Lund-Isaksen.

Han mener EE-bransjen bør prøve saken for retten.

EE-bransjen står fast ved to års reklamasjonstid og viser til lignende praksis i andre land.

Les mer om: