Strid om mobilabonnement for barn

Forbrukerombudet liker ikke Mobysons mobilabonnement for barn ned til tolv år.

Forbrukerombudet liker ikke Mobysons mobilabonnement for barn ned til tolv år.

Norske myndigheter ser med økende bekymring på at barn utsettes for stadig større kjøpepress. Forbrukerombudet leder an i en internasjonal aksjon for å avdekke ulovlig markedsføring av mobilprodukter og innholdstjenester til barn.

Nå er det selskapet Mobyson som er under lupen. Mobyson lanserte 10. juni et nytt mobilabonnement, der barn helt ned til 12 år kan tegne abonnement uten foreldrenes samtykke.

Dette har skapt kraftige reaksjoner hos Forbrukerombudet som i et brev til Mobyson skriver:

«Forbrukerombudet er av den klare oppfatning at barn selv ikke kan gå inn i en avtale om mobilabonnement. Det er barnets foreldre som må ta stilling til om det er ønskelig at barnet deres går inn i en slik avtale. En ordning som legger opp til at barnet selv kan gå inn i en avtale om mobilabonnement er etter Forbrukerombudets vurdering i strid med markedsføringsloven §§ 1 første ledd og 9a, jf. vergemålslova §§ 2 jf. 1.»

Espen Slettmyr hos Forbrukerombudet mener at barn ikke har forutsetninger for å gjennomskue tvilsomme reklameframstøt. Det vil være feil av Mobyson å tilby abonnement til barn, som ikke kan være i stand til å vurdere den økonomiske og praktiske bruken av tjenesten.

Forbrukerombudet møter Mobyson den 21. juni for nærmere avklaring.

Mobyson på sin side stiller seg undrende til forbrukerombudets utspill.

Mobiloperatøren lanserte sitt tilbud i forrige uke med SMS til 44 øre og ringepris til 88 øre per minutt, uten månedsavgift. Konseptet skiller seg utover det at man har valgt å kalle det et forhåndbetalt abonnement ikke fra det man i markedet har omtalt som kontantkort.

Alle får abonnement hos Mobyson, sier den nye mobiloperatøren Mobyson, dog med en nedre aldersgrense på 12 år.

I en e-post tilbake til ombudet peker Mobyson på at det i årevis har vært solgt kontantkort over disk uten noen form for aldersgrense. Andre aktører i markedet som tilbyr liknende produkter på web, slik som Chess, operer også med en nedre grense på 12 år. Sense ber på sin web ikke om alder i det hele tatt ved bestilling av kontaktkort. Kontantkort fra Telenor og NetCom har i en årerekke vært solgt fritt over disk.

- Man kan ikke under noen omstendigheter pådra seg kreditt eller bruke mer enn det som er innbetalt på forhånd hos Mobyson. Kunden betaler heller ikke noen form for månedsavgift. Dette er bakgrunnen for at vi ikke så noe behov for å sette aldersgrensen høyere, forteller daglig leder Thomas Sandaker

Det har blitt stor global fokus på å beskytte barn mot mobil markedsføring. digi.no omtalte for halvannen måned siden en aksjon som nå pågår i 14 land, ledet an av Forbrukerombudet i Norge.

Aksjonen har avdekket en rekke tvilsomme nettsteder på mobilmarkedsføring som bevisst utnytter barns godtroenhet og mangel på erfaring med kontraktsinngåelse. Profesjonelle aktører forsøker å selge tvilsomme mobilprodukter eller lure barn til å inngå urimelige kontrakter.

Til toppen