Strøm fra Drammen gir summetone "down under"

Drammensfirmaet Eltek skal leverere strømforsyningsutstyr for 500 millioner kroner for utbygging av mobilnettet i Australia.

Drammensfirmaet Eltek skal leverere strømforsyningsutstyr for 500 millioner kroner for utbygging av mobilnettet i Australia.

Eltek melder nå at selskapet har fått en lenge etterlyst Australia-kontrakt. Ifølge selskapet er dette den største enkeltkontrakten i selskapets historie.

Det er datterselskapet Eltek Pacific Pty Ltd som har signert en rammeavtale om leveranser av utstyr til det australske telekomselskapet Silcar for en samlet verdi av ca 500 millioner kroner over en femårsperiode. Eltek overtok nylig alle aksjene i Eltek Pacific Pty Ltd for 14.2 millioner kroner.

Leveransene vil begynne fjerde kvartal 2000, og forventes å nå estimert årstakt i løpet av 2001.

Silcar er en leverandør av utstyr til telekom- utbygging i Australia. Selskapet ble etablert i 1993 som et joint venture mellom Siemens Ltd og Thiess Pty Ltd. Kontrakten inngår som en vesentlig underleveranse i en Silcar-leveranse til en større australsk tele-operatør.

Silcar har i tillegg til femårs-perioden en opsjon på forlengelse i to pluss to år av sin avtale med sluttkunden. Rammeavtalens årlige verdi er beregnet til ca. 100 millioner kroner.

- Vi er først og fremst tilfredse over at vi nok en gang har klart å vise vår leveringsevne i en såvidt omfattende avtale. Selv i globalt perspektiv er denne rammeavtalen en betydelig leveranse, noe som understøtter vår posisjon som en av verdens ledende leverandører av telecom power, sier konsernsjef Morten F. Angelil i Eltek i en kommentar.

- For Eltek representerer rammeavtalen ikke bare vår største forretning noensinne, men også en bekreftelse på vår industrielle strategi i Asia/Stillehavsregionen og globalt. Vår strategi har vært å opprette et omfattende salgs- og distribusjonsnett i de viktigste telekommunikasjonsmarkedene. Vi har satset på å knytte til oss lokal kompetanse, gjøre oss konkurransedyktige og slik sett kunne tilfredsstille både regionale og globale kunder. Strategien har åpenbart lyktes, kommenterer Angelil.

Eltek Pacific ble etablert i 1996, hadde i fjor en omsetning på NOK 20,4 millioner, og et resultat før skatt på NOK 2,5 millioner. Eltek Pacific leverer telecom power løsninger til blant andre Lucent Technologies, Nortel Networks, Rail Access Corporation og Cisco. 14 personer er i dag ansatt ved hovedkontoret i Sydney, og man forventer en økning til 25 ansatte i løpet av de neste seks månedene.

Til toppen