Strømlekkasjer truer Moores lov

Intels styreformann Andy Grove sa på en IEEE-konferanse at strømlekkasjer kan hindre produsenten fra å etterkomme Moores lov i årene framover.

Intels styreformann Andy Grove sa på en IEEE-konferanse at strømlekkasjer kan hindre produsenten fra å etterkomme Moores lov i årene framover.

Problemet, ifølge halvlederindustriens "grand old man" Andy Grove, er at lekkasjestrømmen øker jo tettere transistorene står i en brikke. I en vanlig brikke som trekker 12 watt, forsvinner 12 til 15 prosent ut i intet. For Intels mer avanserte brikker, dreier det seg om 40 prosent. Fortsetter tendensen, vil framtidens brikker med en milliard transistorer lekke mellom 60 og 70 prosent under normal drift. Følgen er en enorm varmeutvikling, som Grove sammenliknet med en kjernereaktor.

Lønnsomheten i halvlederindustrien er basert på en vedvarende teknologisk utvikling, der ytelsen dobles og prisene halveres hver attende måned. Denne tendensen ble først uttrykt av en av medgründerne i Intel, Gordon Moore. Brytes denne "loven", vil også forutsetningene for bransjens aktuelle driftsmåte falle bort, og det blir duket for omfattende omlegginger med følger for hele IT-bransjen.

Groves bemerkninger om lekkasjestrøm og om utviklernes manglende evne til å begrense den, blir sett på som overraskende åpne om et grunnleggende problem.

Etter talen, tok Wall Street Journal kontakt med seniorforsker Mark Bohr i Intel og fikk forsikringer om at selskapet arbeider med nye materialer og teknologier for å begrense lekkasjestrømmen. Bohr sa de ville greie å holde tritt med Moores forutsetning ut 2010. Men da kan det begynne å rakne, innrømmet han.

Til toppen