Strømlinjeformes av Capgemini

Bærum skaffer seg nytt økonomisystem.

Strømlinjeformes av Capgemini
Bærum kommune rådhus er et kjent landemerke innerst i Oslofjorden. Nå kjøper de moderne IT-løsninger for virksomhetsstyring, fra Capgemini og Oracle. Bilde: Kjetil Ree, Creative Commons

Bærum kommune har inngått en kontrakt verdt over 30 millioner kroner med Capgemini og Oracle om et nytt økonomisystem med løsninger for regnskap, budsjett og rapportering, heter det i en pressemelding fra Capgemini.

Hensikten med avtalen er å «strømlinjeforme kommunens økonomiske og finansielle operasjoner». Manuelle prosesser skal automatiseres. Kommunens IT-portefølje skal moderniseres og framtidsrettes.

Løsningen skal ha en budsjettmodul fra Hyperion, Oracles varemerke innen virksomhetsstyring («business performance management, BPM). Capgemini skal levere løsninger for regnskap, budsjett og rapportering.

Leder for økonomiprosjektet i Bærum kommune, Kari Mett Kallevig sier hun ser fram til å få effektive verktøy for planlegging og oppfølging der det også skal være mulig å simulere konsekvensen av ulike aktiviteter.

– Målet er en standardisert løsning som samtidig er fleksibel i forhold til endringer. Bærum kommune legger vekt på resultatledelse, sier hun.

Avtalen har en varighet på 15 måneder, og startet opp rundt årsskiftet.