Vil ha enhetlig look på nett

Strømlinjeforming skal gi NRK mer trafikk

Are Nundal har fått oppgaven med å gi NRKs nettsider en mer enhetlig design. Målet er å få flere besøkende og gjøre det mulig å utnytte NRK-stoff i flere medier. De som vil ta vare på mangfoldet, protesterer.

Are Nundal har fått oppgaven med å gi NRKs nettsider en mer enhetlig design. Målet er å få flere besøkende og gjøre det mulig å utnytte NRK-stoff i flere medier. De som vil ta vare på mangfoldet, protesterer.

I NRK satses det nå mer tydelig på Internett og gjenkjennelighet av NRK-merkevaren. Den store og komplekse organisasjonen står foran en rekke utfordringer når etter hvert flere deler av virksomheten presenteres på Internett.

Et av spørsmålene er da om alle sider som ligger under NRK skal være bygget over samme layout-lest og dermed ha et enhetlig inntrykk, noe som har skapt en aldri så liten storm innad i NRK-systemet.

NRKs web-kjendis fremfor noen, Erik Meyn, er blant dem som har uttrykt stor misnøye med den nye politikken.

Distriktskontorene og Erik Meyns skepsis kan du lese mer om her:

 

Are Nundal, avdelingssjef i NRK Interaktiv
Are Nundal, avdelingssjef i NRK Interaktiv.

- NRK Interaktiv har et overordnet redaksjonelt ansvar for NRK på nettet. De ulike redaksjonene i NRK-systemet er innholdsprodusenter, og vi jobber mot en bimedial eller flermedial tenkning, hvor redaksjonene leverer til alle medier. Det er et ønske fra NRKs side at man legger til rette for også å levere til Internett. Fordi det i stor grad er opp til redaksjonen selv å bestemme nivået av publisering, ligger det en kime til uenighet. Vi er en kjempestor organisasjon hvor redaksjonene og programmene har bygget opp en identitet i radio og fjernsyn. Jeg tror det kan være en fordel at NRK også tenker identitet på nettet, men identiteten må også ha rom for enkeltprogrammers uttrykk der det er tjenlig, sier leder for NRK Interaktiv, Are Nundal.

Det er en organisatorisk overgang som er i gang, men den behøver ikke å bli dramatisk, mener han.

- Vi har ansvar for serveren og verktøyet. Serverarbeid innebærer blant arbeid med sikkerhet, at vi har en vettug driftsmessig rutine som gir en viss oversiktlig struktur. Derfor har vi det som vi kaller Desken, som er et publiseringsverktøy. Vi er i ferd med å stenge den generelle adgangen til serveren, det er mange som har hatt ftp-tilgang. Desken gir noen få begrensninger man ikke har hatt tidligere, men vi ønsker å la programmessige vurderinger være styrende , sier Nundal. Samtidig tror han at NRK vinner mye på å sentralisere visse funksjoner.

- Det er en pågående diskusjon, og er en del av en prosess om hva NRK ønsker å være på nett. Vil vi ha stram design, stor frihet, eller en kombinasjon av de to hvor enkelte deler har frihet, spør Nundal, og understreker at det er flere programmer som er publisert via Desken og som likevel har fått beholde sin egenart. Et par eksempler er sidene til radiokanalen P3 og nye sider for det nye juleprogrammet "Jul i Blåfjell".

- Jeg har nå fått tydeligere formulert at antall besøk er en parameter, NRKs nettsider skal være en attraktiv tjeneste, sier Nundal til digi.no som en av begrunnelsene til hvorfor dette er viktig.

- Tror du en enhetlig design vil lokke til seg flere besøkende til NRK på nettet?

- Jeg tror at det på de øverste nivåene bør være en enhetlig design, men jeg er mer usikker når det gjelder lenger ned i systemet. Hoveddelen av våre tjenester skal ha en struktur med blant annet gjenkjennelig navigasjon, synes Nundal.

Det er blant annet distriktskontorene som har rettet kritikk mot NRK Interaktiv, og disse har hevdet at sentraliseringen av desking gir mindre rom for egenart. Uten å ville gå inn i en debatt med distriktskontorene i media, tror ikke Nundal at Desken vil bli en tvangstrøye for distriktskontorene.

- Det er ønskelig at stoffet ligger klart til gjenbruk, og det blir enklere med et felles publiseringsverktøy. Distriktskontorene produserer mye stoff vi gjerne vil utnytte i flere av NRKs medier, og bruker vi et mer moderne verktøy kan vi gjøre akkurat det.

Til toppen