Strømpris via SMS og epost

Alle forbrukere skal nå få tilbud om direkte varsling av prisøkninger på strøm via epost eller SMS.

Alle forbrukere skal nå få tilbud om direkte varsling av prisøkninger på strøm via epost eller SMS.

Ifølge ehandel.no har Forbrukerombudet og Energibedriftenes Landsforening blitt enige om at alle kraftleverandører skal tilby forbrukere direkte varsling av vesentlige prisøkninger på strøm.

Kunden skal selv kunne bestemme om han eller hun vil bli varslet via post, epost eller SMS. Leverandørene kan på sin side velge å varsle forbrukerne direkte om alle endringer i prisen, også prisreduksjoner.

Ordningen med prisvarsling starter 15. september, og gjelder forbrukere som har avtale om levering av standard variabel kraft. Konkurransetilsynet har på sine nettsider oppdatert oversikt over kraftleverandørenes priser.

Til toppen