Strømsparende minne for mobil data

Infineon vil framstille en ny type minnebrikker med lavt strømforbruk, liten formfaktor og lav pris, spesielt beregnet på avanserte mobiltelefoner og hånd-PC-er.

Infineon vil framstille en ny type minnebrikker med lavt strømforbruk, liten formfaktor og lav pris, spesielt beregnet på avanserte mobiltelefoner og hånd-PC-er.

De nye minnebrikkene er døpt "Mobile RAM". I første om gang vil kapasiteten være 128 megabiter. Neste generasjon vil ta det dobbelte. Brikken er pakket etter Infineons variant av en teknologi kjent som Fine-pitch Ball Grid Array. Formfaktoren skal være redusert med en faktor på tre i forhold til andre måter å pakke DRAM-brikker på. Enheten krever et areal på 8 ganger 9 millimeter.

Minnekretsene er organisert slik at de passer til både 16 biters og 32 biters busser.

Driftsspenningen er redusert fra 3,3 volt til 2,5 volt for selve minnet, og 1,8 volt for inn- og utdata. Det er innebygget strømsparingsfunksjoner som blant annet sørger for å begrense egenoppfrisking til de områdene som trenger det. Den samlede virkningen av redusert spenning og styrt energiforbruk skal være å redusere strømforbruket med opptil 80 prosent.

Infineon arbeider med standardiseringsorganer for å få aksept for det nye designet. Får de gjennomslag, kan Mobile RAM kunne inngå i svært mange apparater, og oppleve tilsvarende lav pris per enhet. Dataquest forventer at det vil selges 34 millioner hånd-PC-er i 2004, og at kombinasjonen av brukerkrav og ny programvare vil gjøre det nødvendig å øke minnet på disse apparatene til langt ut over dagens norm på 32 til 64 megabytes.

De første eksemplarene av Infineons Mobile RAM i 128 megabiter vil være tilgjengelige i annet kvartal 2001. Volumproduksjon ventes seinere i 2001.

Til toppen