Strømstans i Silicon Valley

Kraftkrisen i California - verdens økonomisk sett sjette sterkeste land - har tvunget myndighetene til å kople ut strømmen. I Silicon Valley ble HP og SGI rammet.

Kraftkrisen i California - verdens økonomisk sett sjette sterkeste land - har tvunget myndighetene til å kople ut strømmen. I Silicon Valley ble HP og SGI rammet.

For å møte krisen i kraftforsyningen til California, har delstatsmyndighetene vedtatt å kople ut strømmen en time eller to om gangen etter et rullerende mønster som skal spre byrdene over tid og sted slik at den samlede belastningen blir minst mulig. I Silicon Valley ble det mørkt en times tid hos deler av Hewlett-Packard og SGI, slik at de ansatte fikk en tidlig og noe forlenget lunsj. IT-systemer er vernet av nødgeneratorer og lot seg ikke forstyrre, mens kontorene var mørklagt, og manglende trafikklys skapte problemer i trafikken.

Kraftkrisen skyldes både overforbruk og økonomiske problemer hos distributørene som følge av en bare halvveis gjennomført deregulering av strømmarkedet i delstaten. Overforbruket er skjerpet av at tørke har redusert nivået i vannkraftmagasinene, og fordi vinteren hittil har vært kaldere enn normalt. Den halvveis gjennomførte dereguleringen har frigitt prisene fra produsent til distributør, mens distributørene ikke har hatt anledning til å øke prisene til forbruker. Knipen har rammet særlig de to største distributørene. De har opparbeidet seg 12 milliarder dollar i gjeld, og har varslet at de ikke har midler til å dekke flere hundre millioner dollar i renter og avdrag som forfaller denne uka. Produsentene vegrer seg for å selge til distributører som ikke lenger er betalingsdyktige.

Politikerne manøvrerer for å vedta lover som kan la delstaten ta over distributørenes oppgave, men har ingen løsning på den økonomiske krisen som kraftdistributørene befinner seg i, og som har bygget seg opp gjennom fire år. Guvernør Gray Davis erklærte en "state of emergency" (en form for unntakstilstand) onsdag kveld amerikansk tid, og ba delstatsforsamlingen om en bevilgning for å sikre strømforsyningen i ti dager framover. Det antas at nye strømkutt vil ramme delstaten torsdag og fredag.

Til toppen