Studentaksjon for bedre linjekapasitet

Flere hundre studenter ved Norges Informasjonsteknologiske Høyskole må dele på 6 Mb/s.

Norges Informasjonsteknologiske Høyskole (NITH) har mellom 500 og 700 studenter, og skal være Norges eneste høyskole som er spesialisert på IT-utdanning.

Skolen tilbyr IT-studier på bachelor- og masternivå, og kombinerer teori og praksis for at studentene skal være klare for praktiske utfordringer når de kommer ut i arbeid.

Men alt går ikke på skinner for studentene i NITH. En fortvilet IT-student på første året ringer digi.no, og forteller om elendig linjekapasitet.

– Jeg har med min bærbare PC, men opplever dårlig eller ingen aksess på flere steder på høyskoleområdet, forteller han.

Blant annet skal dette gjelde på forelesningssalen i Auditorium 2, der studenten har gitt opp å slå opp PC-en. Dette fordi det er umulig å hente noe fra nettet, som blant annet fra skolens eget intranett.

Dårlig linjekapasitet førte til at studentene med et nødskrik klarte å levere inn prosjektoppgaven innen fristen. Men da måtte de ta både ettermiddager og kvelder til hjelp. Ofte måtte de sitte og jobbe til klokken 2200 på kvelden.

– Jeg synes det er flaut at en høyskole som skal være spisset på IT, ikke klarer å levere bedre, sier han til digi.no.

Nå varsler han en underskriftskampanje fra studentene.

IT-ansvarlig på NITH, Pål Rydningen, forteller til digi.no at NITH har en 6 Mb/s fastlinje inn til skolen. Rydningen mener mesteparten av studentene aksesserer nettet trådløst, og de interne trådløse forbindelsene kan variere fra 11 Mb/s til 40 Mb/s.

Det skal være mellom 10 til 12 aksesspunkter på høyskoleområdet, mener Rydningen.

Til sammenligning har NTNU i Trondheim en 100 Mb/s fastlinje på de forskjellige lesesalene og en trådløs forbindelse med 11 Mb/s.

– Det kan godt være at vi har liten linjekapasitet, men jeg har ikke oppfattet dette som en konkret problemsituasjon, sier Rydningen til digi.no.

Han mener det kommer an på hva nettet brukes til på hvorvidt det blir et problem. Det er likevel et faktum at høyskolen blant annet tilbyr egen linje med utdanning i dataspill, som er krevende programvare med behov for mye linjekapasitet.

    Les også:

Rydningen forteller at NITH tidligere hadde en linje med langt større kapasitet fra BaneTele, men som ikke var i nærheten av å bli fullt utnyttet.

– Denne avtalen ble avsluttet for tre år siden. Hvorvidt vi skal gå inn for en annen løsning vil avhenge av NKI, som vi er en underavdeling av, forteller han.

Til toppen