Studenter gir IT-råd til bedrifter

Bedrifter kan nå få hjelp med sine datainvesteringer fra uvventet hold.

Studenter gir IT-råd til bedrifter

Bedrifter kan nå få hjelp med sine datainvesteringer fra uvventet hold.

Handelshøgskolen i Bodø har åpnet et nytt høgskolesenter for Virksomhetsarkitektur og Informasjonsledelse.

Høgskolen ønsker et tettere samarbeid med bedriftene og tilbyr å planlegge og å styre virksomheter med fokus på forretningsprosesser, personell, informasjon og teknisk infrastruktur.

- Vi ønsker å utvikle metoder som gjør det lettere for ledelsen i bedrifter å styre hvordan arbeidsprosessene foregår. Målet er bedre utnyttelse av datainvesteringene, sier førsteamanuensis Terje Fallmyr ved Handelshøgskolen i Bodø.

Fallmyr sier at alle virksomheter trenger en helhetlig tenkning i hvordan datasystemene og informasjonssystemene støtter opp om bedriftenes primære virksomhet.

Det nye senteret for Virksomhetsarkitektur og Informasjonsledelse ved Handelshøgskolen i Bodø er finansiert over en fem års periode ved hjelp av offentlige DA-midler.

- Det er en veldig oppmuntring at vi får anledning til å utnytte Handelshøgskolen i Bodøs kunnskap om informasjonsteknologi og økonomi. Vår ambisjon er å bistå små- og mellomstore bedrifter over hele landet, sier førstelektor Eystein Mathisen.

Senteret har i dag tre ansatte, men vil ha behov for å ansette flere.

Til toppen