Studenter lagde digital førerhund

Studenter ved IT-Universitetet hjelper svaksynte og gir merverdi til næringslivet.

Studenter ved IT-Universitetet hjelper svaksynte og gir merverdi til næringslivet.

Eldre og svaksynte opplever at det kan ta lang tid før de kan få en levende førerhund.

Dette har studenter fra IT-Universitetet i København på linjen design og kommunikasjon løst ved å utvikle en digital førerhund som er inspirert av førerhunden som vi kjenner fra bybildet, forteller IT-Universitetet.

Studentenes mål var å hjelp eldre og svaksynte for til å føle seg mer trygge når de ferdes på gaten.

Konseptet og prototypen er testet på de eldre og presentert for København kommune. Begge parter er begeistret, og flere kan være interessert i å investere i konseptet.

Den digitale førerhunden ligner på avstand en alminnelig stokk, men ved nærmere ettersyn mer enn det. Hunden skal være istand til å lese fortauets høyde en meter forut og advare om ujevnheter på ruten.

Med en stokk i hånden blir de ledet rundt og påvirkes i riktig retning ved forsiktig rykk i stokken. Kun håndtaket er bevegelig som støtter den svaksynte.

Den digitale førerhunden kan også oversette lydsignaler ved fotgjengerovergang til et merkbart signal. Det er i tillegg laget en GPS-funksjon inn i stokken som aktiviserer stemmen.

Til toppen