Studenter og professorer skal få billig ADSL

Ansatte og studenter ved landets universiteter og høgskoler skal få bredbånd med rabatt.

Ansatte og studenter ved landets universiteter og høgskoler skal få bredbånd med rabatt.

Uninett er et selskap som utvikler og driver det norske forskningsnettet, som forbinder mer enn 200 norske utdannings- og forskningsinstitusjoner med over 250 000 brukere og knytter dem opp mot internasjonale forskningsnett.

De legger ut anbud og inngår rammeavtaler på vegne av ansatte og studenter ved høgskolene og universitetene i Norge.

    Les også:

Nå har de inngått en rammeavtale for leveranse av bredbåndstelefoni med Umoe IKT og Ventelo.

Størrelsen på slike avtaler kan være vanskelig å tallfeste, da det avhenger av hva hver enkelt selv ønsker å gjøre, men Uninett har estimert at avtalen har en total verdi på 100 millioner kroner for leverandørene. Totalt dekker rammeavtalen 27 000 ansatte og 250 000 studenter.

Uninett mener at den fremforhandlede avtalen vil kunne gi hver enkelt en besparelse på 1000 kroner, sammenlignet med dagens markedspriser.

– Dekning av bredbånd til hjemmekontor for ansatte utgjør en betydelig kostnad hos våre kundeinstitusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Ved å gå sammen og fremforhandle en fellesavtale har vi oppnådd større markedsmakt, fått gode betingelser og dermed skapt store besparelser for sektoren, sier økonomisjef i Uninett, Lars Skogan i en pressemelding.

Kontrakten har en varighet på tre år med mulighet for to års forlengelse.

Til toppen