Studenter peker ut Microsofts framtid

Microsoft har gitt 15 studenter fra 14 land, deriblant Norge, i oppdrag å utforme framtidens Office.

Microsoft har gitt 15 studenter fra 14 land, deriblant Norge, i oppdrag å utforme framtidens Office.

Det er en allmenn oppfatning av Microsofts hovedprodukt Office står ved en milepæl, og at selskapet trenger gode ideer for hvordan pakken med tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy skal unngå å utkonkurreres av gratispakker som OpenOffice. I dag står Office for en tredel av Microsofts omsetning og for halvparten av overskuddet.

For å få fram slike ideer har Microsoft opprettet prosjektet Information Work Vision, og hentet tidligere Giga-analytiker Dan Rasmus for å lede det. Rasmus har funnet fram til femten lovende studenter fra fjorten land – Argentina, Australia, Canada, India, Italia, Japan, Kenya, New Zealand, Norge, Slovenia, Storbritannia, Sør Afrika, Tyrkia og USA – og organisert dem i forumet Information Worker Board of the Future. I én uke skal denne gruppen, i alder 19 til 24, samles i Microsofts hovedkvarter og diskutere sine synspunkter på hvordan folk vil arbeide i framtiden, og hva slags programvare de trenger for å være mest mulig effektive. De unge vil få dekket alle sine omkostninger, og få en Tablet PC til odel og eie – men ingen lønn.

Rasmus sier til ZDNet at de femten studentene, som alle har utmerket seg på forskjellige vis i sine hjemland, skal «fortelle oss det vi ikke vet». Microsofts Office-strategi er allerede lagt om fra stadig mer funksjonalitet – alle applikasjonene har langt flere egenskaper og verktøy enn nødvendig for det store flertall av brukerne – til større integrering med hverandre, med bedriftsapplikasjoner og med organisert arbeidsflyt.

    Les også:

Det Rasmus håper på, er kreative synspunkter fra mennesker som er vokst opp med Internett, og som har et mer åpent forhold til hvordan de tenker seg framtidens arbeidsformer enn dem som er ti til femten år eldre og som har måttet venne seg til lynmeldinger og SMS i voksen alder. Rasmus er 42 år gammel og oppfatter dem under 24 som «internettgenerasjonen». Han tror denne generasjonen vil stille seg svært forskjellig til informasjon og arbeid i forhold til aldersgruppen han selv tilhører.

Et viktig moment for Rasmus er framtidens antatt hyppigere vekslinger mellom privatliv og arbeidsliv etter hvert som nettet gjør samband og dokumenter og kommunikasjon tilgjengelig overalt, og det skarpe skillet mellom arbeid og fritid brytes ned.

Til IDG News Service sier Rasmus at studentenes synspunkter vil spille en viktig rolle for Office-pakkens oppgraderinger i henholdsvis 2010 og 2014. Når uken er omme skal de legge fram en rapport til Microsofts ledelsen, blant dem toppsjef Jeff Raikes for avdelingen Productivity and Business Services som Office sorterer under.

De femten studentene ble plukket ut i samarbeid med TakingITGlobal (TIG), et internasjonalt nettverk for ungdom, knyttet til en rekke FN-organisasjoner, blant dem UNESCO. TIG støttes av kanadiske myndigheter og sponses av blant andre Hewlett-Packard, Microsoft og Apple. Formålet er å knytte bånd mellom unge mennesker på tvers av kulturer og landegrenser, bedre utdanningssystemene og trekke unge mennesker inn i globale beslutningsprosesser. Nettstedet som fungerer som virtuelt samlingssted, har flere hundre tusen sidevisninger i måneden.

Av det norske TIG-nettstedet går det fram at nettverket har 83 medlemmer i Norge. Blant disse er Øyvind Kildal Stangnes (24) fra Harstad valgt ut til Information Worker Board of the Future.

Til Harstad Tidende forklarer Stangnes blant annet:

– Jeg har lang erfaring med å jobbe internasjonalt på nettet, og er opptatt av å gjøre hverdagen enklere for informasjonsarbeideren… Vi skal diskutere og visjonere rundt hvordan folk i framtida kommer til å arbeide. Jeg la inn en ganske omfattende søknad gjennom en bekjent i Canada, og har en god del ideer som går ut på å trekke personlighet inn i programvaren.

Stangnes studerer til daglig markedsføring ved Norges Markedshøyskole (NMH) i Oslo og jobber frilans som grafisk formgiver. Han er styremedlem i studentorganisasjonen Gründerutvalget, og aktiv på nasjonalt nivå i lederorganisasjonen Junior Chamber International. I tillegg har han bakgrunn fra internettutvikling og reklamebransjen, ifølge Harstad Tidende.

De femten studentene utgjør en svært variert gruppe. Ifølge ZDNet omfatter den en legestudent fra India og en ung arkitekt fra Kenya. Av andre kilder går det fram at Australia er representert ved 22 år gamle Ainsley Gilkes, leder og medgründer i Enterprise Network for Young Australians (ENYA), en organisasjon som arbeider for at flere unge skal grunnlegge egne bedrifter.

Til toppen