Studér idéhistorie på Internett

Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo tilbyr et web-sted som en rød tråd gjennom hele idéhistorien. Du kan lese til grunnfaget uten å bla i en eneste bok.

Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo tilbyr et web-sted som en rød tråd gjennom hele idéhistorien. Du kan lese til grunnfaget uten å bla i en eneste bok.

Filosofene Sokrates og J.J. Rousseau.

Et fullverdig studieopplegg for universitetsfaget Idéhistorie er lagt ut på Internett av Institutt for kulturstudier på Universitetet i Oslo, ved Lars Unneberg og Lars Egidius Helle. Prosjektet heter Ariadne etter den kretiske prinsessen som hjalp Theseus finne veien ut av labyrinten på Knossos ved hjelp av et rødt garnnøste. Symbolikken er selvfølgelig at web-stedet skal gi deg tråden du trenger for å komme gjennom studiet i idéhistorie.

Web-stedet lar deg styre lesingen. Her er ingen drill eller kontrollspørsmål eller andre interaktive tilbud. Du tilbys en strukturert Internett-støttet innføring i ulike epoker. Det er lett å følge med i hva som er pensum, samtidig som mange pekere gir adgang til å fordype seg i spesielle interessefelt. Flere av pekerne forlater Oslo til fordel for utenlandske undervisningsinstitusjoner. Kilden til Homers Iliade ligger for eksempel på MIT i USA. Noen av pekerne forlater selve verdensveven og gjør bruk av den eldre metoden kalt "gopher". Frykt ikke: med moderne nettloser går dette helt enkelt. Og det er en stor opplevelse å kunne klikke seg fra den ene Aristoteles-teksten til den andre. Hvis du liker å sjekke opplysninger fra idéhistorisk litteratur, er dette web-stedet en fulltreffer.

Men intet web-sted er perfekt, det ligger i Internettets natur. Jeg møtte et par problemer i Opplysningstiden. Serveren i Genève med originalteksten (på fransk) til Rousseaus Tale om ulikhetens opprinnelse og grunnlag var nede. Serveren i Paris med den franske originalteksten til Voltaires satiriske roman Candide fortalte meg at teksten ikke fantes, eller at den ikke hadde tillatelse til å lese teksten. Hele den engelske oversettelsen av Candide var imidlertid raskt tilgjengelig fra USA.

Jeg savner ellers tips til vordende idéhistorie-studenter om hvordan de kan ta vare på tekster, slik at de kan lese "offline", dvs uten å betale tellerskritt.

Prosjektet er blitt til med støtte fra universitetet og vil representere faget Idéhistories offisielle ansikt på Internett. Førsteamanuensis Per Strømholm er faglig ansvarlig.

En av initiativtakerne, Lars Unneberg, sier til digi:media at prosjektet ble lansert overfor studentene i dag, og at det ble godt mottatt.

– Vi har en dobbelt målsetning med dette prosjektet, sier Unneberg. – På den ene siden dreier deg seg om et støttesystem til fagets studenter. Samtidig håper vi at folk utenfor universitetsmiljøet vil ha glede av en kulturhistorisk vandring. Alt for mye på internett har handlet om teknologi. Vi fokuserer på innhold. Som humanister mener vi det er viktig å ta de nye medier i bruk i formidlingen.

Unneberg opplyser ellers at studenter ved Universitetet i Oslo får gratis tilgang til internett på visse betingelser.

Til toppen