Stump røyken - online

I regi av HelseNett er det nå mulig å stumpe røyken for godt med interaktiv hjelp. Tilbudet har allerede vært tilgjengelig i etpar måneder, men nå rustes tjenesten opp i håp om å redde noen ellers så håpløse nyttårsforsetter.

I regi av HelseNett er det nå mulig å stumpe røyken for godt med interaktiv hjelp. Tilbudet har allerede vært tilgjengelig i etpar måneder, men nå rustes tjenesten opp i håp om å redde noen ellers så håpløse nyttårsforsetter.

Stump røyken online

Hvert år mislykkes 99 prosent av alle som har satt røykeslutt som nyttårsforsett. I et håp om å redusere dette tallet ruster nå Helsenett opp sitt røykeavvenningskurs med blant annet en ny diskusjonsgruppe.

- Vi ønsker å markere oss nå i forkant av nyttårsaften for å nå en større andel av internettrøykerne, sier Frank Thrana, som er lege og redaktør for HelseNett. Han legger til at det hittil har vært relativt moderat respons på tilbudet.

- Det har vært rundt 550 deltakere på kurset. Dette representerer imidlertid usle 2 promille av internettrøykerne, sier Thrana, som legger til at han tror tilbudet har stort potensiale.

- Vi har lagt opp til et opplegg som går over 9-10 dager. Deretter tilbyr vi dessuten et støttetilbud, som blant annet omfatter den såkalte røyketelefonen, avslutter Thrana som fremdeles må medgi at han selv ennå ikke har klart å stumpe røyken.

For den som måtte ønske å slutte å røyke interaktivt kan det opplyses at kurset koster 300 kroner, til tross for finansiell støtte fra blant annet Statens Tobakkskaderåd. Dette er likevel ikke mer enn 6 pakker sigaretter, heter det i en promoterende mail fra Helsenett.

Til toppen