- Stusser over Norges plutselige ja til OOXML

Heidi Arnesen Austlid i friprog-senteret vil ha gjennomgang av hvordan standard-prosesser skal gjennomføres.

- Stusser over Norges plutselige ja til OOXML

Heidi Arnesen Austlid i friprog-senteret vil ha gjennomgang av hvordan standard-prosesser skal gjennomføres.

Norge stemte ja til at Microsoft's dokumentformat OOXML skulle godkjennes som åpen ISO-standard, på tross av kraftig uenighet. I praksis spilte det liten rolle, da formatet ble godkjent med relativt god margin.

    Les også:

Friprogsenteret, Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, er negativ til ISO-sertifisering av OOXML.

- Norges ja til OOXML kommer meget overraskende og kan få store konsekvenser for brukere og utviklere, sier direktør i Friprogsenteret, Heidi Arnesen Austlid, i en pressemelding.

Friprogsenteret jobber for å fremme fri programvare, eller åpen kildekode, i Norge. De får finansiert store deler av sitt budsjett gjennom statlige midler.

Selv om OOXML nå regnes som en åpen standard, er friprogsenteret skeptiske.

- Friprogsenteret stusser over Norges plutselige ja til OOXML. Friprogsenteret mener beslutningen i verste fall kan få konsekvenser for både for brukere og utviklere av programvare, i form av inkompatibilitet mellom versjoner og økte utviklingskostnader, sier Austlid.

Austlid slutter seg til kritikerne av OOXML-prosessen, og er uroet over at Standard Norges besluttning gikk på tvers av den faglige ekspertisen som deltok i prosessen.

- Da Norge i august 2007 stemte mot ISO-sertifisering av OOXML, ble det levert flere innsigelser mot sertifisering. Flere av disse er, etter det Friprogsenteret kjenner til, ikke imøtekommet. Friprogsenteret finner det derfor meget overraskende at Standard Norge nå har valgt å endre sitt standpunkt på Norges vegne, sier Austlid.

Besluttningen er tatt, og selv om Norge skulle komme til at det var noe galt med den norske prosessen, så vil ikke det påvirke utfallet på noen som helst måte. Austlid og friprogsenteret retter derfor blikket fremover, og ønsker en ordentlig gjennomgang av måten standardiseringsbesluttningene taes.

- Åpne standarder er viktig både for brukere og utviklere. Vi ønsker nå en gjennomgang av beslutningsprosessene rundt standardisering i Norge, slik at disse til enhver tid tuftes på reelle demokratiske prosesser, sier Austlid.

    Les også:

Til toppen