Styr data, ikke dingser

Michael Ramm Østgaard i SAP mener «bring your own device» er en positiv trend.

Styr data, ikke dingser
Michael Ramm Østgaard, Country Manager i SAP Norge, mener personlig IT på jobb kan få positive følger for bedriften, under visse forutsetninger. Bilde: SAP

Dingser endrer norske virksomheter fundamentalt. Stadig flere arbeidstagere forventer å kunne bruke sine smarttelefoner og nettbrett på jobben. Tidligere ble de som kom med iPaden på IT-sjefens dør møtt med skeptiske blikk. Nå står ledelsen selv først i køen og pipen har fått en annen lyd. En undersøkelse presentert av IT-selskapet Trend Micro peker på at tre av fire toppledere mener ansatte har krav på IT-tjenester levert til valgfri enhet. IT-sjefene var ikke like positive. IT-landskapet blir stadig mer sammensatt med flere typer mobile enheter. Det blir fort uoversiktlig og man mister kontroll, ikke minst hva gjelder sikkerhet. Dette er en hodepine for mange IT-sjefer. De sliter med å møte virksomhetens sikkerhetsbehov og brukernes ønsker.

Bedre føre var
Sikkerhet rundt mobile enheter må tas på alvor, og ansvaret plasseres. Ansatte farter rundt med stadig mer forretningskritisk informasjon på mobile enheter og skaper et skrikende behov for å tenke nytt. De fleste virksomheter har ikke aktivt tatt tak i dette. Retningslinjer for mobile enheter i nettverket er ofte fraværende. Analyseselskapet IDC mener 2012 blir året der holdningene endres. Virksomheten trenger en løsning som sikrer, overvåker, administrerer og støtter mobile enheter. Det viktigste er å beskytte seg mot ulike former for uheldige hendelser fordi sensitiv informasjon er kommet på avveie. Farene er mange og kjente. En telefon eller et nettbrett kan glemmes i en taxi, man utsettes for hackerangrep, eller havner i hendene til et barn som uheldigvis distribuerer virksomhetssensitiv informasjon til feil person.

Slik får du kontroll
For å få kontroll og et godt sikkerhetsnivå er det flere ting man bør tenke på: Viktigst er at man administrerer data fremfor enheter. Det er her viktig å skille mellom personlige data og forretningsdata. Det å gi brukerne fleksibilitet til å benytte valgfri teknologiplattform er viktig. Man må også ha en tilstrekkelig sikkerhetsløsning med kryptering, passordbeskyttelse, antivirus og mulighet for fjernsletting. Enten den mobile enheten blir mistet, stjålet, angrepet eller benyttet av en som ikke er ansatt i virksomheten, må man være trygg på det ikke er mulig å få tilgang til forretningsdata. IT-sjefen bør, med støtte fra toppledelsen, utarbeide mobile retningslinjer i samarbeid med HR-avdelingen. Det legger til rette for en mer produktiv virksomhet der ansatte er mer fornøyde og sikkerhetsnivået opprettholdt. Rosinen i pølsa er at valgfrihet gir lavere kostnader.

Les mer om: