Styrker opphavsvern for fri programvare

En amerikansk dom innskjerper at opphavsrett også verner dem som gir bort sitt åndsverk.

Styrker opphavsvern for fri programvare

En amerikansk dom innskjerper at opphavsrett også verner dem som gir bort sitt åndsverk.

En amerikansk rett avsa i går en kjennelse som fikk åpen kildekodefellesskapet til å trekke et lettelsens sukk.

Kjennelsen gjaldt en anke fra en gruppe, Java Modell Railroad Interface (JMRI), som la ut styringsprogramvare for modelljernbaner på SourceForge under åpen kildekodelisens.

Koden var blitt kapret av en kommersiell aktør som la den inn i et konkurrerende produkt, uten å opplyse om at den opprinnelige koden var utviklet av JMRI og lagt ut gratis på SourceForge, slik lisensen krever. Lisensens krav om at individene bak koden også må nevnes, samt at det skal gis en oversikt over hvordan den opprinnelige koden er endret, ble heller ikke overholdt.

Sakens fakta bestrides ikke. Det kjennelsen i ankesaken slår fast, er at JMRI har rett til å saksøke den kommersielle aktøren, Kamind Associates, etter loven om vern av copyright, noe kjennelsen i den første rettsinstansen avslo.

Den opprinnelige domstolen må nå behandle saken på nytt, og også ta stilling til hvorvidt JMRIs opphavsrett er krenket, i stedet for å betrakte striden kun som et spørsmål om avtalebrudd.

Til toppen