Styrket offentlig veiledning om bredbånd

Det nasjonale senteret for veiledning og informasjon om bredbånd er styrket med ytterligere tre høgskoler.

Det nasjonale senteret for veiledning og informasjon om bredbånd er styrket med ytterligere tre høgskoler.

Det nasjonale senteret for veiledning og informasjon om bredbåndsanvendelser, Høyvis.no, ble opprettet for å styrke veiledningsarbeidet om bredbåndsanvendelser i offentlig sektor. Senteret er i dag finansiert av Forskningsrådets program Høykom og drives av de Høgskolen i Alta og Høgskolen i Lillehammer. Tjenesten er gratis. Målet er at Høyvis.no skal tilby informasjon og veiledning til folk i det offentlige om hvordan de kan få mest mulig ut av bredbånd.

Senteret melder i dag at det utvider sitt nettverk med tre nye høgskoler i nettverket, med hver sin spesialkompetanse innen offentlig sektor. Gjennom en søknadsprosess har Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Nord-Trøndelag blitt valgt ut.

Til toppen