Styrket Sysdeco

Til tross for svakere resultat enn forventet, har Sysdeco aksjen styrket seg. Årsaken til dette er knyttet til omstendighetene rundt den såkalte restruktureringen av selskapet.

Til tross for svakere resultat enn forventet, har Sysdeco aksjen styrket seg. Årsaken til dette er knyttet til omstendighetene rundt den såkalte restruktureringen av selskapet.

En reduksjon av antall ansatte på 10-15% prosent, samt at selskapet skal skille ut mediavirksomheten i et eget selskap førte til en kursoppgang på nærmere 20% for Sysdeco-aksjen. Det er dessuten forventet at den forestående fisjonen som tilfører aksjonærene omsettelige tegningsrettigheter også har vært med på å løfte kursen.

- Det er forventet at reduksjonen i antall ansatte vil medføre kostnadsreduksjoner på inntil 50 millioner pr år. Dette overstiger kraftig engangskostnaden som oppstod i forbindelse med restruktureringen, sier Kjell Bugge, analytiker i Sundvall. Han legger til at selv om resultatet var svakere enn forventet, kom det frem en rekke positive ting i forbindelse med resultatfremleggingen i morges.

- Markedet var ikke informert om at mediavirksomheten skulle skilles ut, og meldingen om dette fikk en positiv mottakelse. Mediavirksomheten har hatt en positiv utvikling i USA og Canada, og det antas at denne virksomheten vil styrkes yttterligere under ledelse av nåværende økonomidirektør Larry Michalchik, sier Bugge.

Godkjennelse av planene om utskillelse av mediavirksomheten skal forøvrig skje på en ekstraordinær generalforsamling. Styret har vedtatt at at det kreves 2/3 flertall for å sette planene ut i livet.

Til toppen