- Styrte PC-er er framtida

- Framtidens PC-er må kunne styres og oppgraderes fra nettet, sa Michael Dell i et foredrag på PC Expo i New York. - Det skal ikke være nødvendig med fysisk kontakt.

- Framtidens PC-er må kunne styres og oppgraderes fra nettet, sa Michael Dell i et foredrag på PC Expo i New York. - Det skal ikke være nødvendig med fysisk kontakt.

Dell mener dette gjelder uavhengig av om PC-en er en NetPC eller en fullt utstyrt arbeidsstasjon. Per definisjon er en NetPC en lukket enhet, uten diskett- eller CD-drev. Dell mener mange kan ønske styrbarhet, uten å gå med på et liv uten disketter og CD-er. Han pekte på at fjernstyringsprinsippet innebærer at nettverksadministrator kan låse diskettstasjonen på en PC i nettet, dersom dette skulle være hensiktsmessig i perioder.

- Våre store kunder foretrekker heller å spandere 30 eller 40 dollar på en diskettstasjon og ha anledning til å slå den av, enn ikke å ha noen mulighet til å legge den til.

Diskusjonen dreier seg om tynne kontra tykke klienter, dvs om NC-er, NetPC-er og Windows-terminaler på den ene siden mot "fete" pc-er på den andre, rommer flere elementer. Styrbarhet er et element, et annet gjelder Windows-baserte kontra Java-baserte kontorapplikasjoner. Dell står fast tilsluttet Windows-leiren, og siterte Bill Gates' uttalelse om at NC ikke står for "network computer" men for "non compatible" (siden den ikke kan kjøre Windows).

I foredraget sa Dell at Java kan komme til å levere det Unix lovet, det vil si applikasjoner som kan kjøres på mange ulike maskinplattformer, men at teknologien egner seg bare til visse applikasjoner. Når det gjelder operativsystemer, var Dell kategorisk:

- Utfallet av kampen mellom Unix og NT er avgjort, og NT har seiret, sa han.

Til toppen