PERSONLIGTEKNOLOGI

Subsidierer samisk stavekontroll

Moderne språkteknologi er en forutsetning for å overleve, mener regjeringen.

I forslaget til statsbudsjett for 2012 er det satt av 843 millioner kroner til samiske forhold. Av disse går 5,25 millioner kroner til Divvun, et prosjekt for samiske rettskrivningsverktøy.

Verktøyene er per i dag tilgjengelige for Microsoft Office for Windows og Mac, Open Office for alle operativsystemer, og Adobe InDesign (ombrekkingsverktøy) for Mac.

Divvuns stavekontroll og korrekturprogram virker på nord-, lule- og sørsamisk.

– Moderne språkteknologi er en forutsetning for at samiske språk skal kunne overleve som bruksspråk i dagens samfunn. 2012 er det første året med full drift av Divvun ved Universitetet i Tromsø, heter det i en pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.