Subsidiert bredbånd til svenske bygder

Ni av ti innbyggere i utkant-Sverige vil få subsidiert bredbåndstilgang i løpet av 2006.

Ni av ti innbyggere i utkant-Sverige vil få subsidiert bredbåndstilgang i løpet av 2006.

90 prosent av innbyggerne i steder med færre enn 3.000 innbyggere kommer til å ha tilgang på bredbånd innen år 2006, skriver enytt fra en rapport fra Landstingsförbundet -Svenska Kommunförbundet.

Den svenske staten skal innen utgangen av 2006 bruke 3,5 milliarder kroner på å støtte bredbåndsutbyggingen i utkant-Sverige. Per første halvår år har Staten bidratt med litt over to milliarder kroner.

I alt vil det bli investert over syv milliarder svenske kroner.

Staten finansierer rundt halvparten av bredbåndsutbyggingen på den svenske landsbygden. I gjennomsnitt bidrar kommunene med 13 prosent, drøyt 10 prosent kommer fra strukturfond og de siste 25 prosentene fra bredbåndsoperatørene selv.

Svenskene handler dermed i tråd med det IKT-Norge lenge har kjempet for, nemlig å få politikere til å gi tilskudd til distriktene. IKT-Norge foreslo i våres en bredbåndspott på 6,2 milliarder kroner som skulle sikre alle nordmenn bredbånd innen 2007.

Kostnadsestimatene skulle gjelde skalerbare løsninger i alle typer transportnett fra riksveier til fylkesveier og for etablering av fiber i Finnmark og i alle grisgrendte strøk.

Skuffelsen ble derfor stor da forslaget ble nedstemt av et flertall på Stortinget i februar.

- Norge er et sant annerledesland på bredbånd, raste IKT-Norge etter utfallet.

IKT-Norge sjef Per Morten Hoff mener Norge er dømt til å tape bredbåndsutviklingen og sammenligner med Sverige som er over i fase to og bygger høyhastighetsbredbånd basert på fiber og radio. Utviklingen i Norge er i vesentlig fortsatt preget av lavhastighetsbredbånd på kobber.

90 prosent av bredbånd i Norge er basert på ADSL, anslår Hoff.

Til toppen