Suksess for Rosing prisen

Til tross for skuffende respons tidligere i år, ser det nå ut som det norske IT miljøet endelig har våknet. Rekordhøye 39 deltakere er påmelt til Rosings kreativitetspris.

Til tross for skuffende respons tidligere i år, ser det nå ut som det norske IT miljøet endelig har våknet. Rekordhøye 39 deltakere er påmelt til Rosings kreativitetspris.

Den Norske Dataforenings Kreativitetspris, som tidligere i år ble omdøpt til Rosing prisen, hadde for en måned siden store problemer med å rekruttere kandidater til prisen. Totalt var det kun kommet 10 henvendelser til kreativitetsprisen, og praktisk talt ingen i forbindelse med de nyopprettede Brukervennlighets- og Anvenderprisen. Konsekvensen av dette ble for Den Norske Dataforening at de utsatte innleveringsfristene. Merkelig nok ser dette ut til å ha virket.

-Jeg tror rett og slett at man er vant til å gjøre ting i siste liten, sier Anders Øverberg som er informasjonsmedarbeider i Den Norske Dataforening, men han medgir at han er svært fornøyd med responsen.

-Det eneste skår i gleden er at de to nye prisene bare har fått fire henvendelser hver, sier Øverberg, som legger til at Rosing prisen vil bli delt ut under Software `97. Fristen for påmelding gikk forøvrig ut 16 desember.

Tabellen viser 36 av de 39 som har meldt seg til Kreativitetsprisen

Produkteier: Produktspesifikasjon
Economica AS Regnskapsapplikasjons-system. Accounting Engine dekker et stort spektrum av regnskaps-funksjonalitet og et enormt skalaområde av bruk og data-basekapasitet. Produktet er det «første forsøk i verden» på å systematisere all utvikling av regnskapsbaserte løsninger.
Pixelworks Norge AS Et Multimediapresentasjons-verktøy. Med produktet kan man lage egne multimedia presentasjoner i TV-kvalitet, hvor man kan sammenkjøre 3D real time grafikk, lyd, animasjoner eg effekter. En Windows'95 applikasjon basert på Microsoft DirectX. Med produktet kan man lage alt fra multimedia presentasjoner til TV/PC/Internett, interaktive spill og kølapp systemer.
EPM Technology a.s Produktet representerer en ny teknologi for implementering av det raskt voksende språket Ezpress som brukes bl.a. innen STEP, CALS EDI, POSC, PLCopen, GIS og andre områder. Systemet tilbyr komplette løsninger for Datamodellering, System-integrasjon, Databasesystem og Validering av data.
Metaphor Systems as Et grafisk presentasjons- og produksjons system for kring-kastet værmelding.. Systemet omdanner tallmateriele fra simuleringsmodeller, satelitter og radar til grafiske bilder spesieltilpasset TV.-markedet.
Mente System-utvikling AS Et system for støtter plan-legging av filet-produksjon i fiskeindustrien.
4X Software A/S Programmet er basert på standard funksjoner som knyttes sammen for å løse spesifikke bedriftsproblemer knyttet til produksjons-dokumentasjon og kvalitets-sikring av produksjon.
Bedriftspeda-gogisk Senter Kan! er et verktøy for ledere og medarbeidere i arbeidet med å forvalte kompetanseressursene i en organisasjon.
Kunnskaps-forlaget Et norsk multimedialeksikon . Produktet har like mye multi-media som de store utenlandske med full hypertekst. Leksikonet er integrert i Open SHELF-systemet.
Madel IT AS og Akershus Energiverk Et multimedia saksbehandlersystem for de som arbeider med Enøk .
UNIC Software as Produktet beregnet for alle ansatte og spesielt for sentralbordpersonell. Et system som med få tastetrykk gir info. og beskjeder fra kunder og kolleger. Sentralbordet vil raskt få oversikt over hvem som er i møter osv. Alle med pc har tilgang til systemet. Et system for god organisering av hverdagen.
EDB-konsulent as Personalplanleggings system og oppfølging med budsjett.
Circle Innovation Et analyseverktøy for håndtering av dimensjonene og nøkkeltall.Gjør brukeren istand til å lage egne analyser basert på nøkkeltall som er særegne for deres bedrift.
Mogul Media Grunnfunksjonalitet i et intranett. Systemet håndterer fildeling, dok.arkiv, nyheter, avtaler, ressurser og bokmerker. Drift gjennom browser.
SINTEF Anvendt matematikk Program for planlegging av transportvirksomhet.
New Media Science Et Internett-basert prosjekt-styringsverktøy som inneholder moduler for: Økonomi på prosjektet, prosjektstyring, back-office funksjoner, salgstøtte
AmeriData Global A/S Et metode og case-verktøy for system- og programutvikling
Mitec a/s En real-time management-database for handtering av mer kompliserte feil og driftsforstyrrelser.
Tansa Norge AS En avansert programvare som

brukes til å kvalitetssikre all tekst som blir elektronisk fremstilt.

Nettspesialisten AS En verktøykasse for sentral-administrasjon av Windows 3.x/Windows 95 og Windows NT 4.0 i større nettverk. Produktet inneholder moduler for software distribusjon, nettverksmenyer, sikkerhet og administrasjon av skrivere i nettverk.
Matnett AS Dagligvarehandel på internett. Løsning basert på frames intuitivt grensesnitt.
The World Directories Firmaet tilbyr selskaper som leverer shipping relaterte tjenester å registrere seg i The World Shipping Directory på internett. En verdens-omspennende database / arkiv.
Telenor Conax AS Et system for tilgangs-kontrollert distribusjon og salg av informasjon via åpne nettverk, som.feks. internett.
Digilog AS Produktet er et totalt softwarebasert forretnings-konsept for overføring av relevant informasjon til brukere av internett i Multimedia format.
Eyecon AS Et komplett system for kredittadministrasjon med følgende moduler: fundament, informasjon, fordringsadm., inkasse, leverandør
Troll Tech AS Et objekt-orientert programutviklingsmiljø for utvikling av dataprogrammer med grafiske brukergrensesnitt for flere plattformer og vindussystemer.
Arwi AS Produktet er laget for å kvalitetssikre og tilrettelegge driften av dataanlegg.
Service

Systemer as

Et avansert redskap og simu-leringsverktøy for arbeids-planlegging (skiftarbeid/turnus)
Telenor Ergosoft AS Et komplett system for finansiell konsolidering og konsern rapportering.
Focus Software AS Et raskt Windowsbasert statikk-program til beregning av plane rammer, buer, fagverk og bjelker.
ISI A/S Et applikasjonsrammeverk for PowerBuilder for utvikling av internettløsninger. Et klasse-bibliotek for Power Builder.
Opera Software AS Opera er en webleser.Et pro-gram for lasting og visning av informasjon fra en eller flere kilder, inkl. internett, intranett, CD og disk.
EPR - Elektro-nisk Prosess og Rutine utvikling AS EPR-boken:»Helhetlig utvikling av Elektronisk støtte til Prosesser og Rutiner, - EPR»
Control Bridge A.S Et produksjonsstyringsverktøy for sykehus basert på innovativ IT-anvendelse
Graef Computer AS Platform er overbegrepet for et omfattende og modulbygget progr.system som består av verktøy for å utvikle internett/-intranett-applikasjoner, komponenter til integrasjon med Netscapes og Microsofts internett plattform, komm.-server som tilbyr blant annet «Real Time Data Ware-housing»for internett og intranett-løsning
IHE Interactive Health Educa-tion AS Et pilotprosjekt om forebyg-gende helseinformasjon på jobben. Et multimediaprogram.
B.B. Marketing ANS Elektronisk lærebok i høyere matematikk basert på multimedia-teknologi.
Balder DIALOG AS Relasjonsmarkedsføring med DIALOG++
KDO Consulting AS Et skift- og turnusplanleggings-program. Mest tilrettelagt for helsesektoren, men også mulig å tilpasse mot andre sektorer.
Sylvi Egelandssaa Et arbeid med bruk av datateknologi i historieundervisningen
Til toppen