Suksess med IT-prosjekt på Huseby skole

Huseby skole i Trondheim opplever noe som ikke er vanlig blant ungdomsskolene i Norge; elevene må jages hjem om kvelden. Etter at skolen ble utpekt til norsk representant for Apple Distinguished School har Huseby opplevd en elevinteresse uten sidestykke.

Huseby skole i Trondheim opplever noe som ikke er vanlig blant ungdomsskolene i Norge; elevene må jages hjem om kvelden. Etter at skolen ble utpekt til norsk representant for Apple Distinguished School har Huseby opplevd en elevinteresse uten sidestykke.

Apple Distinguished School har som sitt mål å integrere kunnskaper innen ulike fag ved å benytte teknologi som en katalysator. Den teknologidrevne undervisningsformen har ved Huseby skole stimulert elevene til et engasjement langt utover definerte undervisningsrammer.

Som norsk representant for Apple Distinguished School har elever og lærere ved Huseby skole tilgang til et omfattende erfaringsmateriale fra USA og

England. Her har informasjonsteknologi vært integrert i undervisningen de siste 15 årene, noe som har resultert i en ny pedagogisk tilnærmingsform.

Rektor ved Huseby skole, Per Egil Toldnes, sier til digi.no at skolens utgangspunkt er en tradisjon og god forståelse for utviklingsarbeid. Dette er ett av mange prosjekter som skolen driver på denne "plattformen".

Utstyrt med et videokamera og en fysikkoppgave om vann forsvant 12 elever som var med i en pilotprosjekt-gruppe ved Huseby skole, i mange himmelretninger. Noen endte opp ved Skipsmodelltanken hos NTNU, andre foretok intervjuer med sentrale forskere, mens andre igjen fant veien til den lokale laksetrappen.

Når alt materialet var samlet inn og skulle redigeres, var det nødvendig med fysikkunnskaper for å kunne sette det hele i sammenheng. Ikke bare lærte elevene det de skulle og mere til, de måtte i tillegg jages hjem ved ni-tiden om kvelden.

Disse elevene hadde en Apple-maskin med nødvendig kapasitet til bildebehandling og animasjon tilgjengelig. Nå har skolen fått 14 maskiner fra Apple, og kan dermed gå igang med nye prosjekter.

- Skolens læringssyn er basert på at elevene selv skal få tak i læringsstoff, og resultatet skal presenteres for andre; både lærere og elever. Med det nye utstyret, datateknologi og videokamera, lager elevene nå så gode presentasjoner at tilskuerne også lærer noe av prosjektene, avslutter Toldnes.

For lærerne ligger utfordringen i å la kunnskapen flyte, slik at denne fordeles til samtlige elever, ikke minst ved at elevene underviser hverandre. Huseby skole har etablert et nært samarbeid med NTNU, der tre pedagoger fra  Institutt for Informasjonsvitenskap, Institutt for Allforsk og Biologi deltar i etterutdanningen av lærere ved Huseby skole.

Til toppen