Sun beordrer alle ansatte ut i sola i sommer

Sun prøver for enhver pris å unngå oppsigelser. I sommer stenger IT-selskapet butikken i én uke og beordrer alle de ansatte ut i sola i én uke. Hos konkurrenten HP er dette en vanlig måte å kutte kostnader på.

Sun Microsystems opplyser at de i sommer innfører én uke hvor ingen ansatte får lov til å gå på jobben. I første uken av juli må de ta ferie eller permisjon uten vederlag.

Dette er første gang i selskapets 17-årige historie at de går til slike drastiske skritt for å justere seg etter markedets etterspørsel og egne økonomiske resultater, skriver Financial Times. Etter nettopp å ha annonsert et fall på 44 prosent i kvartalsresultatet vil selskapet for enhver pris unngå oppsigelser.

IT-selskapet Hewlett-Packard har i flere årtier, spesielt på 60-,70- og 80-tallet praktisert denne metoden med å stoppe produksjonen i korte perioder og spare kostnader.

I motsetning til Sun, har imidlertid HP allerede måttet ta to runder i år med kutt i arbeidsstokken. Til sammen 4.700 har fått beskjed om å pakke snippesken i løpet av 2001. Imidlertid har ganske mange av de 4.700 benyttet et 60-dagers tilbud på å skaffe seg en annen jobb innen HP - dermed får ikke kuttene så stor innsparingseffekt som forventet.
Det skriver News.com.

Sun prøver for enhver pris å unngå i miste nøkkelpersonell og ødelegge arbeidsmoralen til de 43.000 ansatte (hvorav 38.000 befinner seg i USA), hevder selskapets ledelse.

Derfor innføres det også andre typer kostnadskontroll som begrensninger i reisevirksomheten og redusert bonus til de ansatte.

Til toppen