Sun bremser omsetningssvikt

Suns fjerde kvartal tyder på at selskapet tilpasser seg prisfallet på maskinvare.

Suns fjerde kvartal tyder på at selskapet tilpasser seg prisfallet på maskinvare.

Sun har levert tall for kvartalet fram til 30. juni, det fjerde i selskapets regnskapsår. Sammenlikningen med samme kvartal i fjor er vanskelig, siden det var da Sun regnskapsførte en inntekt 1,6 milliarder dollar fra forliket – og forsoningen – med Microsoft.

I forhold til samme kvartal i fjor falt omsetningen med 4,3 prosent til 2,98 milliarder dollar. Resultatet falt fra 783 millioner dollar til 121 millioner dollar, eller fra 0,23 dollar per aksje til 0,04 dollar.

For å få et inntrykk av driften, må det formelle resultatet fratrekkes både en restruktureringspost på 84 millioner dollar, og en netto skattefordel på 121 millioner dollar. Da havner man på et driftsresultat i overkant av 0,01 dollar per aksje. Det er i tråd med hva analytikerne hadde ventet. I handelen etter børsens stengetid steg aksjekursen fra 3,85 dollar til 3,99 dollar.

Suns helse står og faller med salg av servere. Tallet på leverte enheter økte med ni prosent i forhold til samme kvartal i fjor, samtidig som serveromsetningen falt med 7,7 prosent, ifølge selskapet. Antall solgte AMD-servere ble mer enn doblet.

Sun-sjef Scott McNealy mener tallene viser at snuoperasjonen er i ferd med å lykkes. Han bekrefter at selskapet vil videreføre satsingen på oppkjøp og en mer systemorientert strategi. Han ser lyst på det kommende regnskapsåret, og tror de siste års investeringer da vil slå ut i større omsetning og mer lønnsom drift.

For hele regnskapsåret 2004—2005 økte falt omsetningen med 1,0 prosent til 11,1 milliarder dollar sammenliknet med det foregående året. Et underskudd på 388 millioner dollar, 0,12 dollar per aksje, er vendt til et nullresultat.

Sun har satset stort på å selge programvare. Daglig leder Jonathan Schwartz varslet at han snart ville kunngjøre en kontrakt for serversuiten Java Enterprise System med ingen ringere enn General Motors.

Til toppen