Sun brøt rekken av plusskvartaler

«Betydelige utfordringer i amerikansk økonomi» er Suns forklaring på at de igjen taper penger.

Sun brøt rekken av plusskvartaler

«Betydelige utfordringer i amerikansk økonomi» er Suns forklaring på at de igjen taper penger.

Sun publiserte i går sine tall for kvartalet fram til 1. april, regnskapsårets tredje. Etter overskudd i alle fire foregående kvartaler og i hele regnskapsåret 2006–2007, går selskapet igjen i minus.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor falt omsetningen med 0,5 prosent til 3,28 milliarder dollar. Resultatet var minus 34 millioner dollar, mot pluss 67 millioner dollar i fjor. De siste tre kvartalene har Sun tjent henholdsvis 329 millioner dollar, 89 millioner og 260 millioner.

Det er flere årsaker til tilbakegangen. Sun peker på at skatteavsetninger gir en større belastning i år enn i fjor, og at overtakelsen av MySQL belaster kvartalsregnskapet med et beløp tilsvarende underskuddet.

En åpenhjertig toppsjef Jonathan Schwartz sier også at USAs økonomi stilte Sun overfor store utfordringer i kvartalet: Mange kunder har utsatt sine kjøp på grunn av den usikre situasjonen. I andre markeder går Sun i pluss.

Samtidig med regnskapet, kunngjorde Sun at de vil gjennomføre tiltak for å redusere staben med mellom 1500 og 2500 årsverk, det vil si med opptil 7 prosent.

Sun varsler et driftsoverskudd i inneværende kvartal. Belastninger knyttet til overtakelsen av MySQL og til nedskjæringer, gjør at man kan vente at bunnlinjen uttrykkes i rødt.

Suns aksjekurs steg med 0,67 dollar i timene før tallene ble publisert. Da underskuddet og nedskjæringene ble kjent, falt kursen med 2,42 dollar til 13,91 dollar.

    Les også:

Til toppen