Sun burde solgt mer

Sun burde solgt mer og tapt mindre, men toppsjef Scott McNealy er stadig optimist.

Sun burde solgt mer og tapt mindre, men toppsjef Scott McNealy er stadig optimist.

Sun har rapportert tall for kvartalet fram til 25. desember, det andre i selskapets regnskapsår.

Sammenliknet med samme kvartal i forrige regnskapsår økte omsetningen med 17 prosent til 3,34 milliarder dollar.

Haken med denne framgangen, er at den omfatter omsetningen til StorageTek og SeeBeyond, to selskaper som ikke bidro til kvartalstallene for et år siden. Analytikerne hadde ventet en omsetning på 3,49 milliarder dollar.

Mens desemberkvartalet for et år siden gikk i balanse, bokfører Sun nå et tap på 223 millioner dollar, tilsvarende 0,07 dollar per aksje. Fratrukket ekstraordinære poster stort sett relatert til oppkjøp, forsvinner 172 millioner dollar, tilsvarende 0,04 dollar per aksje. Tapet blir likevel tre ganger så høyt som analytikerne hadde ventet. Sun kontrer med at tapet også omfatter 55 millioner dollar i aksjebasert kompensasjon. Da går kvartalet i null. Men kontantstrømmen var negativ, og beholdningen er redusert med 191 millioner dollar til 4,28 milliarder dollar.

Omsetningen av «datasystemer» falt med fem prosent sammenliknet med samme kvartal for et år siden, til 1,44 milliarder dollar. Finansdirektør Steve McGowan forklarer dette med valutakurs og manglende evne til å etterkomme etterspørselen etter UltraSparc IV-baserte systemer. Hvor mye det siste betyr, er uklart, siden McGowan innrømmer samtidig at 75 prosent av omsetningen er innen lavende systemer.

Toppsjef Scott McNealy, kjent som ukuelig optimist, fornektet seg ikke da han la fram tallene.

Han pekte på at ordreinngangen er fire prosent høyere nå enn for et år siden, og at det er første gang på halvannet år at ordrebøkene viser en slik økning. At noe av økningen skyldes at folk må vente lenger enn nødvendig på UltraSparc IV-maskiner, gikk ukommentert.

– Vår backlog er den høyeste på mange år, og denne økningen i bestillinger og etterspørsel driver fram en bedring i den grunnleggende forretningen, sa McNealy.

McNealy har stor tiltro til systemer basert på den nye åtteveis UltraSparc T1-prosessoren, som han helst kaller CoolThreads T1, og mener Sun står klar til å høste gevinster av den store satsingen på forskning og utvikling.

T1-prosessoren – «a rack on a chip» – er posisjonert mot den øvre delen av lavende markedet. McNealy avviste antydninger om at den vil kannibalisere Suns satsing på Opteron-baserte systemer.

– Mesteparten av kannibaliseringen av våre lavende Sparc har vært gjort allerede. Vi er prekannibaliserte.

McNealy tror at den nye frie versjonen av Solaris vil trekke kunder bort fra Linux.

– De siste fem årene har skranken for å flytte fra Solaris til Linux vært lav. Skranken for å flytte fra Linux tilbake til Solaris 10 er enda lavere.

    Les også:

Til toppen