Sun byttet side i viktig standard

Sun og Microsoft har fremmet en ny WS-spesifikasjon på et felt der Sun tidligere samarbeidet med Oracle.

Sun og Microsoft har fremmet en ny WS-spesifikasjon på et felt der Sun tidligere samarbeidet med Oracle.

Et av de få feltene der det har vært fremmet avvikende standarder innen webtjenester («web services» eller WS) har med pålitelig håndtering av meldinger å gjøre. W3C – dit Microsoft og IBM sender sine samordnede spesifikasjoner – har standarden WS-ReliableMessaging, mens Oasis har ratifisert, på forslag fra blant andre Sun og Oracle, en konkurrerende standard kjent som WS-Reliability.

Det er bred enighet om at WS-ReliableMessaging og WS-Reliability bør slås sammen, siden det ikke har noen hensikt å operere med to avvikende standarder for pålitelige meldinger.

Tirsdag kunngjorde BEA, IBM, Microsoft, SAP og Sun at de har samarbeidet om en standard kjent som WS-Addressing. Hensikten med denne er å tilby en standard for utveksling av webtjenestemeldinger mellom flere endepunkter. I kunngjøringen heter det at WS-Addressing støtter opp om flere andre viktige W3C-standarder for webtjenester, blant dem WS-ReliableMessaging. Det heter videre at de som står bak spesifikasjonen for WS-Addressing «ser fram til et framtidig samarbeid for å etablere en bindkraftig arkitektur for webtjenester».

Tilfellet kan tolkes dit hen at Sun er i ferd med å ta avgjørende skritt for å slutte seg til det tette samarbeidet som Microsoft og IBM har gått i spissen for innen standardisering av webtjenester, og at det kan varsle den praktiske døden for WS-Reliability. Uavhengige kommentatorer har pekt på at det er mer enn formelle forskjeller mellom WS-Reliability og WS-ReliableMessaging, siden sistnevnte blant annet tar hensyn til andre viktige W3C-spesifikasjoner som WS-Security og WS-Policy.

Sun vil ikke si konkret hva slags andre WS-spesifikasjoner det kan være aktuelt å samarbeide med Microsoft og IBM om, men understreker at det er et «tett samarbeid med Microsoft om interoperabilitet og standarder».

I april i år inngikk Sun og Microsoft et bredt anlagt forlik som begravde alle søksmål og understreket partenes felles ansvar for å tilfredsstille markedets krav til interoperabilitet innen informasjonsteknologi.

    Les også:

Til toppen