Sun doblet tjenersalget i Europa

Dataquest har sluppet tall for tjenermarkedet i Europa i annet kvartal. Intel-baserte tjenere taper stort, mens RISC går kraftig fram og Sun dobler sitt salg.

Undersøkelsen til Dataquest gjelder Vest-Europa. Den teller antall solgte enheter, fordelt på merke og prosessortype. Det samlede markedet gikk fem prosent tilbake til 257.000 enheter.

Tilbakegangen i antall enheter behøver ikke nødvendigvis uttrykke en tilbakegang i verdi eller i regnekraft. Dataquest forteller i pressemeldingen at mens Intel-tjenerne gikk 9 prosent tilbake, spratt RISC-tjenerne - altså de kraftigste tjenerne fra Sun, Hewlett-Packard, IBM og Compaq - 43 prosent fram.

Noen enkle beregninger på grunnlag av tallene som Dataquest gir til pressen, gjør det mulig å sette opp denne tabellen:

Q2 1999 Q2 2000 Endring
RISC-tjenere 20 585 29 437 43,0 %
Intel-tjenere 249 629 227 162 -9,0 %
hvorav Sun 11 941 23 936 100,5 %
Andre RISC 8 644 5 501 -36,4 %
Alle tjenere 270 214 256 599 -5,0 %
Suns andel 58,0 % 81,3 %

I forhold til merker, gjengir Dataquest denne tabellen:

Enheter Q2 1999 Enheter Q2 2000 Vekst i prosent
Compaq 88.730 80.400 -9,4 %
IBM 53.428 44.703 -16,3 %
Hewlett-Packard 34.722 38.074 9,7 %
Dell 25.108 25.111 0,0 %
Sun 11.941 23.936 100,5 %
Fujitsu Siemens 21.807 19.526 -10,5 %
Andre 34.478 24.849 -27,9 %
Sum Vest-Europa 270.214 256.599 -5,0 %

Suns framgang på over 100 prosent gjør at de øvrige RISC-leverandørene må i snitt ha opplevd en tilbakegang på over 36 prosent. Men fordelingen av antall solgte enheter per merke viser at også Hewlett-Packard har en solid framgang. Det mest sannsynlige er at denne leverandøren har realisert framgangen innen RISC-baserte tjenere. (Det har ikke latt seg gjøre å få dette bekreftet fra Dataquest.) Følgelig kan vi konkludere at Sun rir en kraftig RISC-bølge, Hewlett-Packard går fram i RISC men følger den fallende tendensen i Intel-markedet, og at de øvrige RISC-leverandørene henger langt etter.

Når det gjelder markedsandeler per merke er det få endringer:

Andel enheter Q2 2000 Andel enheter Q2 2000
Compaq 32,8 % 31,3 %
IBM 19,8 % 17,4 %
Hewlett-Packard 12,8 % 14,8 %
Dell 9,3 % 9,8 %
Sun 4,4 % 9,3 %
Fujitsu Siemens 8,1 % 7,6 %
Andre 12,8 % 9,7 %

Det er interessant å merke seg at Suns andel av RISC-markedet øker fra 58 prosent til over 81 prosent.

I sine egne kommentarer forklarer Dataquest tilbakegangen til det vesteuropeiske tjenermarkedet ved å peke på tre faktorer:

1. Etterdønninger etter år 2000-omleggingen

2. Forsinkelsen av Windows 2000

3. Behov for å tenke nytt innen infrastruktur som følge av omleggingen til e-handel.

Når det gjelder framgangen til RISC mot tilbakegangen for Intel-plattformen, forklarer Dataquest at fenomenet drives fram av webrelaterte IT-investeringer. Krav fra teleoperatører, dotcom-selskaper og Internett-tilbydere øker etterspørselen etter kraftige og pålitelige Unix-tjenere. Behovet hos store bedrifter for stabile nettsteder trekker i samme retning.

Dataquest tror at Intel-sektoren vil vokse igjen i tredje kvartal da år 2000 er definitivt tilbakelagt og man begynner å investere i Windows 2000.

Les om flere undersøkelser fra Dataquest:


Nokia drar fra konkurrentene
Advarer mot DRAM-tørke
Europeerne kjøper færre PC-er
Compaq fremdeles størst...
Unix-leverandør presses av Windows

;