Sun er tilbake og går forbi Dell

Sun er tilbake og går forbi Dell

I 2006 sto servere-markedet omtrent stille - unntatt for dotcom-stjernen Sun.

Gartner har lagt fram sine overslag over utviklingen på det globale servermarked i 2006.

Analyseselskapet melder at det totale markedet vokste med 2,0 prosent fra 2005, til 52,7 milliarder dollar. Veksten i antall enheter var 8,9 prosent, til 8,2 millioner.

Segmentet med størst vekst i omsetning var stormaskiner, med 3,9 prosent over nivået i 2005.

Segmentet for Risc- og Itanium-baserte servere falt med 1,6 prosent i antall, og med 0,8 prosent i omsetning, fra 2005 til 2006.

IBM er fortsatt størst innen omsetning av servere, med 1,7 prosent til 16,9 milliarder dollar. Stormaskinene System z (zSeries) vokste med 10,3 prosent, og IBM økte sin omsetning innen x86-servere med 7 prosent. Selskapets Power-baserte servere falt med henholdsvis 1,2 prosent for System p (pSeries) og 14,1 prosent for System i (iSeries).

Sun var den eneste av de fem store serverleverandørene som greide å øke sin markedsandel. Omsetningen økte med 15,4 prosent til 5,7 milliarder dollar. Suns markedsandel, målt i omsetning, økte fra 9,6 prosent til 10,8 prosent. Det innebærer at Sun overtok tredje plassen til Dell.

Målt i volum, beholder HP sin ledende stilling, med en vekst på 8,0 prosent til 2,26 millioner enheter. Det er så vidt under markedet, og gir en andel på 27 prosent. HPs Proliant-merke vokste med 8,5 prosent i volum, mens selskapets Integrity-merke, det vil si Itanium-servere, vokste med hele 30,1 prosent i volum.

Bladservere opplevde en omsetningsvekst fra 2005 til 2006 på 36,5 prosent, og en volumvekst på 33 prosent. HP økte sin omsetning av bladservere raskere en IBM. Selskapenes markedsandeler er henholdsvis 41,1 prosent for IBM og 32,5 prosent for HP.

I det geografiske området EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) økte IBM sin omsetning med 4,9 prosent til 5,5 milliarder dollar, og vokste følgelig forbi HP. Her vokste Sun med 15,9 prosent. Hele markedet økte med 2,0 prosent.

Gartner oppsummerer utviklingen i disse tabellene:

Til toppen