Sun-evangelist advarer mot IBM/Microsofts webforening

Simon Phipps, før IBMs, i dag Suns ledende teknologi-evangelist, advarer mot IBM/Microsofts nye webforening WS-I.

Simon Phipps, før IBMs, i dag Suns ledende teknologi-evangelist, advarer mot IBM/Microsofts nye webforening WS-I.

Simon Phipps innehar stillingen som Chief Technology Evangelist i Sun siden midten av 2000. Før det var han IBMs fremste Java-evangelist, og opptrådte som sådan i Norge i 1999.

Les også:

I et intervju med Computer Business Review, synger han ut mot en ny forening for web-tjenester som Microsoft og IBM nylig tok initiativet til, Web Services Interoperability Organization eller WS-I. Denne ble dannet for å samle interesserte aktører til felles innsats for å sikre at web-tjenester oppfyller alle forventningene databransjen har til dem.

WS-I har nettopp holdt et fellesmøte der de første arbeidsgruppene ble nedsatt, for å lage anbefalinger, prøveapplikasjoner og testverktøy.

Les også:

Sun har et problematisk forhold til WS-I, fordi initiativtakerne, spesielt IBM og Microsoft, ikke vil tilby Sun gründerstatus i foreningen, bare vanlig medlemsstatus. Argumentasjonen er at Sun ikke er spesielt framtredende innen arbeidet for å standardisere web-tjenester.


Gründerstatus innebærer automatisk medlemskap i foreningens styre.

Les også:

WS-I er blitt generelt godt mottatt i bransjen, selv om det også er fremmet kritikk, både fordi den er et forum som kan brukes av de store til å overkjøre de små, og fordi det er mistanke om at foreningen kan misbrukes til å pensle web-tjenestestandarder inn på et spor der IBM og andre vil kunne kreve lisenspenger for proprietær teknologi nedfelt i standarder. IBM har nylig bekreftet et patent på en XML-standard, og har ikke vært villig til å gi prinsipielt avkall på royalty, selv om selskapet har erklært at det ikke vil gjøre det i praksis.

Les også:

I et intervju med Computer Business Review sier Phipps at WS-I er opprettet nettopp for å sørge for at proprietær teknologi inngår i web-tjenestestandarder, slik at store aktører seinere vil være i stand til å fremme krav om royalty.


Phipps mener at dette også er grunnen til at Sun nektes gründerstatus i foreningen. Han peker på at mandatet til en eksisterende standardiseringsforening, OASIS, overlapper mandatet til WS-I, og at alt man i dag gjør innen WS-I, like gjerne kunne vært ordnet innen OASIS. Medlemskapet i WS-I og OASIS overlapper i stor grad: Det eneste store unntaket er at Sun ikke deltar i WS-I.

I en kommentar til digi.no om forholdet mellom WS-I og Sun - avgitt før utspillet til Phipps ble kjent - sier Jon Øyvind Eriksen, daglig leder i Mogul Technology og eneste nordmann som deltar aktivt i WS-I, at det trolig er flertall blant foreningens over hundre medlemmer for å gi Sun en plass i styret.

- De ønsker ikke at WS-I skal bli en ny arena for den dype konflikten mellom Sun og Microsoft, eller et virkemiddel i rivaliseringen mellom IBM og Sun om kontrollen over javastandarden, sier Eriksen.

- Jeg tror derfor at flertallet både blant WS-Is medlemmer og i selve WS-I-styret mener at Sun bør få en styreplass dersom Sun er villig til å forplikte seg til å være en positiv drivkraft for Web Services-standardisering både i ord og praktisk handling.

Eriksen mener at i så fall bør Microsoft og IBM ta sitt ansvar som grunnleggere i WS-I på alvor, gjennom å tilby Sun en styreplass.

- Ved å trekke Sun med i arbeidet for å standardisere Web Services, vil vi øke sjansene til at WS-I når sine mål.

Eriksen legger til at det er en forutsetning for å adoptere standarder at IBM eller andre ikke vil kreve royalty for dem, og at IBMs uttalelse om at det vil avstå fra royalty for åndsverk nedfelt i standarder, burde bidra til at Sun reduserer sin skepsis.

Til toppen