Sun får det ennå ikke til

Sun-sjef Scott McNealy har noe nytt å glede seg over: fallende underskudd, trass sviktende omsetning.

Sun-sjef Scott McNealy har noe nytt å glede seg over: fallende underskudd, trass sviktende omsetning.

Sun kunngjorde i går tall for kvartalet fram til 27. mars, det tredje i selskapets regnskapsår.

I forhold til samme kvartal i fjor, falt omsetningen med 1 prosent til 2,63 milliarder dollar. Analytikerne hadde ventet en økning til 2,74 milliarder dollar.

Resultatet er formelt sett minus 9 millioner dollar. Korrigert for ekstraordinære oppføringer er tapet 61 millioner dollar, tilsvarende 0,02 dollar per aksje. Med dette utgangspunktet hadde analytikerne ventet et nullresultat.

Aksjekursen falt fra 3,96 dollar til 3,78 da tallene ble kjent.

Sun-sjef Scott McNealy slo, som vanlig, an en positiv tone da han la fram tallene. Han pekte på at underskuddet er redusert i forhold til samme kvartal i fjor, at omsetningen har vært stabil de første tre kvartalene i regnskapsåret, at marginene er bedret, og at Sun har lykkes i å redusere kostnadene.

– Nå har vi fått orden på kostnadene, og vi må se å få opp omsetningen, sa McNealy.

Analytiker Toni Sacconaghi i Sanford C. Bernstein offentliggjorde en analyse av Sun samtidig med at selskapet publiserte sine tall. Sacconaghi mener det ikke er spesiell grunn til optimisme. Han er enig i at Sun har tatt mange skritt i riktig retning – blant annet forlik med Microsoft, nærmere samarbeid med Fujitsu om Sparc-arkitekturen og overgang til abonnementsbasert programvaresalg – men mener det ikke finnes tegn som tyder på noen bedring i selskapets finansielle situasjon de kommende kvartalene. Sacconaghi viser også til at da alt pekte oppover, var Suns driftsutgifter 35 prosent av omsetningen. I dag spiser driften 47 prosent av omsetningen. Analytikeren mener Sun-ledelsen ikke kan slå seg til ro med dette, og at det trengs ytterligere tiltak for å kutte kostnadene.

Noen av tallene som ble lagt fram i går forsterker denne skepsisen. For eksempel økte Sun server-salget med 8 prosent til 80.000 servere. Dette omfatter 12.000 x86-servere, mot i overkant av 4000 x86-servere i samme kvartal i fjor. Dette kan ikke oppfattes som noe vesentlig innhogg i markedet for slike maskiner.

Innen programvare ble det solgt 15.000 nye abonnementer på Java Enterprise Systems. Det er den laveste kvartalsøkningen siden JES ble lansert for nærmere to år siden.

    Les også:

Til toppen