Sun fikk et bedre kvartal enn ventet

I forhold til desember-kvartalet 2002 er omsetningen flat og tapet redusert med 95 prosent.

I forhold til desember-kvartalet 2002 er omsetningen flat og tapet redusert med 95 prosent.

Sun kunngjorde i går tall for kvartalet fram til 28. desember, det andre i selskapets regnskapsår. I forhold til samme kvartal året før falt omsetningen til 2,89 milliarder dollar fra 2,92 milliarder, mens tapet ble 125 millioner dollar, mot hele 2,28 milliarder dollar året før.

Fratrukket 36 millioner dollar som Sun tapte på aksjemarkedet, blir resultatet minus 0,03 dollar per aksje. Wall Street-analytikerne hadde ventet et tap på 0,05 cent per aksje, og en omsetning på 2,73 milliarder dollar.

For Sun er tallene en viktig oppmuntring. En svart rekke på ti kvartaler med omsetningssvikt er brutt, og tapet er svært begrenset også i forhold til september-kvartalet og det reviderte juni-kvartalet.

    Les også:

Det er viktig for Sun å konstatere at det har oppnådd en drastisk forbedring uten å ta hensyn til rådene fra den fremste teknologianalytikeren i Merrill Lynch, Steve Milunovich, som i september krevde omfattende permitteringer og en strategisk omlegging for å unngå oppkjøp. (Se lenken til artikkelen – Kriserammet Sun styrer mot oppkjøp ovenfor.)

Sun-sjef Scott McNealy har holdt fast ved en strategi som går ut på å gjøre selskapet til et helhetlig alternativ på bedriftsmarkedet til alt som smaker av Windows og Intel, både på klient- og serversiden. Serverprisene er sterkt rabattert. Det er inngått en strategisk avtale med AMD om Linux-servere. Sun har initiert en revolusjon innen prising av programvare med suiter for henholdsvis klient og servere – Java Desktop og Java Server – som gir brukerbasert prising for grunnleggende kontorprogrammer og infrastruktur. Solaris er utviklet for x86 og UltraSparc slik at Linux-applikasjoner kjører direkte.

McNealy framhevet reduserte serverpriser og AMD-avtalen som forklaringer på framgangen i desember-kvartalet.

Samtidig med at tallene ble lagt fram, kunngjorde Sun en endring på produksjonssiden som innebærer permitteringer av 300 arbeidere i California til fordel for et anlegg i Oregon. Anlegget i Oregon har hittil vært viet E15000-servere. Nå skal det utvides til større kapasitet og ta på seg servere på mellomnivå og lagringssystemer.

Til toppen