Sun foreslår nytt mål for servere

For å sammenlikne servere, foreslår Sun et nytt mål som kombinerer energiforbruk, ytelse og fysisk størrelse.

For å sammenlikne servere, foreslår Sun et nytt mål som kombinerer energiforbruk, ytelse og fysisk størrelse.

De fremste salgsargumentene for Suns nyeste T1000 og T2000 servere med UltraSparc T1-prosessoren, er kombinasjonen av lav pris, høy ytelse, lavt energiforbruk og beskjedent ytre volum. For å kontre sammenlikninger begrenset til pris og ytelse, foreslår Sun et nytt servermål, døpt «SWaP».

SWaP står for plass («space»), effekt («watt») og ytelse («performance»). Poenget til Sun er at plassbehov og strømforbruk er blant IT-sjefers store utgiftsposter og utfordringer.

Selve formelen er enkel:

Et av Suns kroneksempler på behovet for SWaP, er erfaringen fra University of Buffalo som i høst installerte et tallknuseranlegg til 2,3 millioner dollar, bare for å oppdage at de hadde ikke nok strøm til å kjøre mer enn to tredeler av systemet.

Ikke overraskende leverer både T1000 og T2000 gode SWaP-tall: Med sammenliknbar ytelse, trekker de ned mot 80 prosent mindre strøm, og stables i ned mot en firedel av plassen som det konkurrerende maskiner fra Dell, HP og IBM krever.

Målt i standardtesten SPECweb2005 er en T2000 3,2 ganger så kraftig som en toveis IBM x346 med 3,8 GHz Xeon-prosessorer, og trekker 25 prosent mindre strøm. Plassbehovet er det samme. SWaP-tallet til T2000 er 4,3 ganger SWaP-tallet til IBM-maskinen.

Erstatter man x346 med en fireveis Power-modell, nærmere bestemt p5-550, blir T2000 enda mer overlegen, med 8,3 ganger bedre SWaP enn IBM-maskinen. SPECweb2005-ytelsen er 78 prosent bedre, strømforbruket er 43 prosent av det til IBM, og Sun-maskinen nøyer seg med halvparten så mye plass.

På nettsiden SWaP Metric, tilbyr Sun en grundig innføring og en SWaP-kalkulator.

Til toppen