Sun gir deg Internett-tonen

WebTone er Sun Computers ambisiøse plan om å gi oss ekvivalenten til telefonen og summetonen. WebTone skal gi oss sikker, døgntilgjengelig tilgang til fremtidens nettkommunikasjon. Planene ble lansert tirsdag på et én-dags seminar i selskapets lokaler i Menlo Park i Nord-California.

WebTone er Sun Computers ambisiøse plan om å gi oss ekvivalenten til telefonen og summetonen. WebTone skal gi oss sikker, døgntilgjengelig tilgang til fremtidens nettkommunikasjon. Planene ble lansert tirsdag på et én-dags seminar i selskapets lokaler i Menlo Park i Nord-California.

Sun Computer med toppsjefen Scott McNealy i spissen lanserte tirsdag selskapets strategi inn i det neste århundre. McNealy trakk paraleller til telefonen og summetonen da han presenterte WebTone - nett-tone, selskapets ambisiøse planer for fremtidens bruk av Internett. Lanseringen skjedde i selskapets hovedkvarter i menlo Park i Nord-California.

Sun ser en nettfremtid der selskapets Solaris-operativsystem ligger bak og styrer, JavaStation-klienter fungerer som grensesnitt mot brukere, og Java-applikasjoner er bærere av informasjonen.

Det blir mer og mer klart at Suns fokus styres mot programvare, til tross for at selskapet tjener gode penger på sin maskinvare.

- Det er på tide å innse hva Sun er - vi er et programvareselskap som selger disker og DRAM som kjører vår programvare, uttalte McNeally til pressen.

Selv om Sun mener "nettverket er computeren" og ser seg selv som ener innen nettverkstankegangen, innrømmet McNealy at Windows NT er en viktig aktør i servermarkedet, og selskapet gikk av veien for å understreke at Suns servere er NT-kompatible. Allikevel kunne ikke McNealy dy seg og hevdet at Windows NT ligger flere år etter Solaris hva driftsikkerhet og kompleksitet angår.

På konferansen søkte Sun å vise at selskapet har en enhetlig og komplett programvarestrategi for sin Internett-satsing og snakket om de forskjellige produktene.

Solaris og WebServer

Selskapet lanserte Solaris-baserte, Java-klare Sun WebServer-programvare som skal gi døgntilgjengelig WebTone-service som kan skaleres til å takle alt fra daglig drift til de store toppene. Solaris vil få 64-bit filsupport i andre halvdel 1997, og i løpet av 1998 vil Solaris være en ren Java-plattform med støtte for 64-bit-applikasjoner og ubegrenset antall Internett-adresser.

WorkShop og Studio

Sun ser behovet for å skape dynamisk web-innhold og tilbyr en rekke Java-verktøy for å gjøre jobben enklere for utviklere. JavaStudio, introdusert forrige måned, er et enkelt visuelt miljø for utvikling av web-applikasjoner, mens nylig introduserte WorkShop 2.0 og WorkShop Professional er komplette sett med verktøy for rask utvikling og testing av JavaBeans, web-applikasjoner og dynamisk web-innhold. Senere vil WorkShop bli utvidet med flerplattform Java-kompilatorer, høyytelses virtuelle maskiner, bro mellom C++ og Java, og verktøy for distribuerte web-applikasjoner.

Solstice

Suns Solstice-serie med styringsprogramvare gir ett grensesnitt i heterogene datamiljøer slik at komplekse web-baserte nettverk kan styres på en oversiktlig måte. Serien består av Soltice Enterprise Manager, som styrer store nettverk, Java Management API, et 100% Java utviklingsgrensesnitt for applikajsoner for web-basert nettverksstyring, Solstice Internet Mail Server, og Solstice TMN product set, som allokerer og reserverer båndbredde for kommunikasjon via videokonferanse- og web-applikasjoner.

Network Security Products

Sikkerhetsproduktene til Sun skal muliggjøre sikre elektroniske forretningstransaksjoner over Internett. Serien består av SunScreen EFS og SunScreen SPF som skal gi beskyttelse mot ytre farer, og Sun Security Manager, inklusive SunScreen SKIP for Windows 95, som skal gi nettverkaksesskontroll og beskyttelse på intranett.

Til toppen