Sun gjør ikke Java til åpen kildekode

Sun frykter at en overgivelse av Java til åpen kildekode vil føre til gjensidig inkompatible utgaver.

Sun frykter at en overgivelse av Java til åpen kildekode vil føre til gjensidig inkompatible utgaver.

Under en pressebriefing til amerikansk IT-presse tirsdag avviste programvaresjef Jonathan Schwartz i Sun et forslag fra IBM om å overgi Java til åpen kildekode.

I februar rettet IBM en åpen henvendelse til Sun med et forslag om å distribuere i det minste en del av Java som åpen kildekode. Motivet er å gjøre det enklere å distribuere Java sammen med Linux, og fremme bruken av Java i utviklermiljøer generelt.

Ifølge Schwartz er temaet ennå ikke drøftet under pågående samtaler mellom Sun og IBM.

Schwartz oppga to grunner til at Sun heller i retning av å avvise forslaget. Den ene har med kompatibilitet å gjøre. Linux er i dag ikke ett system med flere, og versjoner fra forskjellige distributører er ikke kompatible med hverandre. Skulle noe slikt skje med Java, ville det være en katastrofe, sa Schwartz. Poenget med Java er kompatibilitet på tvers av plattformer. Schwartz viste til hvordan Microsoft hadde misbrukt Java-lisensen til å lansere sin egen ikke-kompatible versjon, og advarte at han ikke ville tillate noen gjentakelse av den erfaringen.

Den andre grunnen er at de som overholder betingelsene i Java-lisensen og opprettholder kompatibilitet med gjeldende Java-standarder – og som følgelig er de som har legitim interesse for å se kildekoden – også har full tilgang til kildekoden.

Til toppen