Sun gjør nytt språk til åpen kildekode

Sun gjør nytt språk til åpen kildekode

Sun har kommet med et nytt programmeringsspråk med fokus på parallellkjøring.

Sun har lansert et nytt programmeringsspråk, Fortress, og gjort en første tolker av språket tilgjengelig som åpen kildekode.

Fortress er ifølge Sun et språk designet for HPC-formål (High-Performance Computing). Det er ikke blitt knyttet til syntaks eller semantikk fra tidligere språk, men er laget fra bunnen av for å utforske nye tilnærminger for forbedret programmerbarhet.

Syntaksen og typesystemet til Fortress skal være skreddersydd for HPC-programmering. Det støtter matematisk notasjon og statisk sjekk av egenskaper som fysiske enheter og dimensjoner, statisk typesjekk av flerdimensjonale tabeller og matriser, samt definisjon av domenespesifikk språksyntaks i biblioteker.

Funksjonalitet som transaksjoner, lokalitetsspesifikasjon og implisitt parallell databehandling er bygget inn i kjernen av språket. Det siste betyr at Fortress-programmerne eksplisitt må deklarere hvor programvaren ikke skal kjøres i parallell. Normalt splittes programvaren opp slikt at oppgavene fordeles på de tilgjengelige kjernene, prosessorene eller serverne.

Til News.com forteller lederen av Fortress-prosjektet, Eric Allen som er tilknyttet Sun Labs, at språket også forsøker å lagre dataene intelligent, slik at de er nær prosessoren når den trenger dem. Dette skal ifølge Sun spesielt være nyttig i store klynger.

Spesifikasjonen av Fortress er tilgjengelig i dette dokumentet.

Fortress-tolkeren er skrevet i Java og er tilgjengelig her. Prosjektet hjemmeside finner her. Selve programvaren er foreløpig bare tilgjengelig i Subversion-lageret som finnes på prosjektsiden.

Til toppen