Sun-initiativ for likestilte nettverk

Sun har gitt sin sjefsutvikler Bill Joy oppgaven å markedsføre Jxta, et initiativ for felles plattform for likestilte nettverk ("P2P"), overfor åpen kildekode-fellesskapet.

Sun har gitt sin sjefsutvikler Bill Joy oppgaven å markedsføre Jxta, et initiativ for felles plattform for likestilte nettverk ("P2P"), overfor åpen kildekode-fellesskapet.

Jxta-initiativet til Sun ble kjent i desember, men ble først nærmere presentert i går på en egen konferanse for likestilte nettverk ("peer to peer networking", også forkortet P2P) som O'Reilly & Associates organiserte i San Francisco. Likestilte nettverk består av likeverdige deltakere, i motsetning til nettverk der noen deltakere er tjenere (servere), mens andre er klienter.

Det er økende interesse for temaet, siden mange gode Internett-tjenester kan tilbys over likestilte nettverk. Gnutella er ett eksempel, siden det i motsetning til Napster, ikke krever en tjener som mellomledd mellom to klienter.

Poenget med Sun-initiativet Jxta (uttales "dsjøksta", kan oppfattes som en forkortelse for "juxtapose" som betyr sidestille eller sammenstille) er å få til en felles infrastruktur for tjenester der en klient går ut på nettet for å finne likesinnede. Slike tjenester kalles "P2P applications" eller "P2P services", det vil si likestilte nettapplikasjoner eller likestilte nettjenester.

Jxta skal realiseres som åpen kildekode. De første bitene legges ut i april på Collab.Net. Ansvaret for prosjektet ligger hos Suns sjefsutvikler Bill Joy. Han forklarte på O'Reilly-konferansen at Jxta passer inn i ONE-initiativet ("Open Net Environment") som Sun kunngjorde i begynnelsen av februar som et alternativ til Microsofts .Net-prosjekt. ONE skal tilby en infrastruktur for web-tjenester og utvikling med utgangspunkt i programmeringsspråket Java. Joy presiserte at det vil ta tid før Jxta blir en del av ONE, og at Jxta ikke forutsetter at alle tjenester skrives i Java.

Det ble beskrevet fire grunnleggende tjenester som Jxta-infrastrukturen skal tilby:

  • evnen til å opprette en direkte forbindelse mellom to likestilte deltakere
  • evnen til å samle likestilte deltakere i grupper, og opprette grupper av grupper
  • evnen til å overvåke det som foregår i et likestilt nettverk, og til å håndheve regler for tjenestene
  • integrert sikkerhet

Poenget er å gjøre Jxta til et felles språk for likestilte nettapplikasjoner, blant annet slik at tjenestene også gjøres i stand til å forholde seg til hverandre.

Joy understreket betydningen av sikkerhet for deltakere i likestilte nettverk, og sa dette var avgjørende for hele ideen med Jxta, blant annet for å sikre at likestilte nettverk ikke kan misbrukes til å spre ondsinnet kode som virus og trojanere. Han sa også at Sun ikke nødvendigvis ønsker å bli sittende med ansvaret for Jxta.

Utviklere som er interessert i Jxta-prosjektet, kan sende e-post til jxta@sun.com.

Til toppen